De Queer Art Brunch Club wil de zichtbaarheid van queer kunst vergroten

Severus Heyn (28 jaar) is een self-made kunstenaar. Hij is een van de drie bedenkers van de Queer Art Brunch Club, die deze zomer voor het eerst plaatsvindt op de Pride in Amsterdam op 3 augustus. Voor wie? Voor kunstenaars om elkaar te ontmoeten, een gezellige brunch te hebben, om oude vrienden de zien en om nieuwe vrienden te maken met kunst als gemene deler. 

Tekst: Jelle Reijman

(English version below)

Hoe de bedenkers van de Queer Art Brunch Club elkaar vonden

Ivan komt uit Nederland, Gian uit Italië en Severus uit Duitsland. Zij bedachten samen de Queer Art Brunch Club (Q-ABC). Ze volgden elkaar en elkaars kunst op Instagram en spreken elkaar veel online. Severus: “Ik ontmoette Ivan vorig jaar voor het eerst in Amsterdam op de Pride. We praatten al een hele tijd op Instagram en wat een ‘hallo’ van een halfuurtje zou zijn, liep uit op een hele dag lopen, praten en kijken naar de parade. Het klikte; we spraken over alles. Van de struggle een goede jockstrap te vinden, tot het feit dat kunst mensenlevens kan redden. Na de ontmoeting waren we ontzettend geïnspireerd en vol positieve energie.”

“We spraken over alles. Van een goede jockstrap te vinden, tot het feit dat kunst mensenlevens kan redden.”

Hetzelfde gebeurde toen Severus Gian ontmoette in Londen. “Een snel kopje koffie mondde uit in een hele dag wandelen over Bricklane Market, pratend over onze levens en onze kunst. Aan het einde van de dag stonden we daar gewoon. We deelden een sigaret en wilden niet dat de dag ten einde kwam. Toen realiseerden we ons dat we door onze kunst online diepgaande connectie in elkaar konden vinden.”

De Queer Art Brunch Club

“We dachten op een bepaald moment aan al die andere kunstenaars die we van Instagram kenden, sommigen spraken we dagelijks. Hoe bijzonder zou het zijn elkaar allemaal te ontmoeten voor een brunch, zoals je je vrienden treft. In het begin was het meer een fantasie, maar toen we alle drie veel spraken met andere kunstenaars, realiseerden we ons dat iedereen zo’n ontmoeting fantastisch zou kunnen vinden. Toen creëerden we Q-ABC.”

Het doel van Q-ABC is om de zichtbaarheid van queer kunst te vergroten. “Onze droom is om iedereen samen te brengen op een knusse, informele en veilige activiteit. Oude vrienden zien en nieuwe vrienden maken. Mijn persoonlijke droom is om een internationaal queer netwerk te maken door deze brunch. We zijn allemaal onderdeel van de LHBT+ community en we willen deze gemene deler vieren met kunst als bindende factor. Mensen zouden de brunch moeten verlaten met het gevoel dat ze hun stam hebben gevonden.”

“Onze droom is om iedereen samen te brengen op een knusse, informele en veilige activiteit”

Elke kunstenaar is welkom bij de Q-ABC.  Meer informatie over 3 augustus is te vinden op  de website en de club is te volgen op Instagram . Q-ABC maakt inmiddels ook onderdeel uit van het officiële programma van de Pride in Amsterdam. 

 

‘Prostitute of Art’

Severus is een autididact kunstenaar. Hij leerde het zichzelf. “Zolang ik me kan herinneren, teken ik. Ik maakte niet altijd kunst, maar ik drukte mezelf uit op die manier. Mijn ouders moedigden dit altijd aan en kochten enorme vellen papier voor me. Eerst kopieerde ik Belgische strips zoals Guust Flater, later werd mijn werk rauwer. Op een gegeven moment zat ik achterin de klas voor mijn klasgenoten porno te tekenen. Blijkbaar is dat gebleven.”

In het begin van zijn carrière noemde hij zichzelf ‘The Prostitute of Art’, omdat hij het wat heftig vond om zichzelf een kunstenaar te noemen. “Het voelde te elitair en ik dacht dat ik niet genoeg wist van kunst om kunstenaar te zijn. Tegenwoordig en dankzij mijn fantastische vrienden ben ik meer in die rol gegroeid. Als puntje bij paaltje komt, gaat het erom dat je je eigen perspectief kan vinden en dat je je onzekerheden in je werk omarmt.”

“Op een gegeven moment zat ik achterin de klas voor mijn klasgenoten porno te tekenen.”

Mijn stijl is altijd ‘kauwgom-reclame-poster’-achtig: lage kunst ontmoet hoge kunst. In plaats van het tonen van het straight, blanke, cis, gezonde en mannelijke perspectief dat dominant is in alle media, wil ik de verschillen laten zien. Dat betekent ook het aanpakken van kwesties in de gay community, zoals bijvoorbeeld de obsessie met gespierdheid, of mijn eigen voorrechten als blanke man. Ik probeer een steentje bij te dragen aan een divers beeld van onze community: ik kan helpen een meer inclusieve community te creëren.


 

The Queer Art Brunch Club at the Amsterdam Pride

Severus Heyn (28 years old) is a self-taught queer illustrator. He is one of the three founders of the Queer Art Brunch Club, which will take place this Pride in Amsterdam on the third of August. To do what? For artists meet, have a cosy brunch, meet old friends and make new friends through art.

How the finding fathers of the Queer Art Brunch Club met

Ivan from the Netherlands, Gian from Italy and Severus from Germany founded the Queer Art Brunch Club (Q-ABC). They met on Instagram because of their art, followed each other and supported each other online. Severus: “I met Ivan just last year during Pride in Amsterdam. We only chatted a long time before that on Instagram, and what was supposed to be maybe a half-an-hour ‘hello’ turned into a whole day of just walking, talking and watching the parade. It just clicked; we were talking about everything. From the struggle of finding good jockstraps to the fact that art sometimes saves our lives. After the encounter, we were so inspired and charged with so much positive energy.”

The same happened when Severus met Gian in London. “A quick coffee turned into a whole day of walking around Bricklane Market talking about our lives and our art. At the end of the day, we were just standing there, sharing a cigarette, not wanting to end the day. Then, we realized that just through our art online we were able to make profound connections.”

The founding of The Queer Art Brunch Club

“We started to think about all the other artists we knew only from Instagram, with some chatting on a daily basis, and how amazing it would be to meet all of them. Meeting up for a brunch like you would meet your friends at home. In the beginning, it was just wishful thinking and fantasy, but the more us three met up separately with other artists during our travels, the more we realized that everybody would enjoy such a meet-up as well. So, we created Q-ABC.”

Q-ABC’s goal is to celebrate the visibility of queer art. “Our dream is to bring all of us together in a cosy, informal and safe event. Meet old friends and make new ones. My personal dream is that we can grow an international queer network through this brunch. We are part of the amazing LGBTIQ+ community and we want to celebrate this belonging through our shared art. People should leave this event like they have found their tribe.”

At the Q-ABC, every artist is welcome to participate. They just have so sign up to the newsletter and show up! More information about the 3rd of August is on their website: https://queerartbrunch.club/ and they can be found on Instagram as well: https://www.instagram.com/queerartbrunchclub/. Q-ABC is even part of the official Pride program in Amsterdam.

The ‘Prostitute of Art’

Severus is a self-thought queer illustrator. “As far as I can remember, I always drew. That doesn’t mean I was always making art, but I was always expressing myself. My parents always encouraged me in it and bought me enormous sheets of paper. First, I started copying Belgian comics such as Gaston, later my drawing became way raunchier, when I was drawing porn in the back of the class for my schoolmates. Apparently, that stuck with me!”

In the beginning of his career, he called himself The Prostitute of Art, because he felt like it was too daunting calling himself an artist. “It felt too elitist and I didn’t think that I knew enough to call myself an artist. In recent years and thanks to my wonderful creative friends I grew more into that role. In the end of the day, it’s about finding your own perspective and appreciating the insecurities around artistic work.”

“My style is always ‘bubble-gum advertisement poster’: low art meeting highbrow. Instead of just presenting the straight, white, cis, able-bodied, male perspective that is dominant in all media, I want to highlight all different walks of life. That includes tackling issues in the gay community, for example, the muscle obsession or my own white privilege. I try to contribute a bit to the more diverse visual representation of our community; I can help create a more inclusive community.”

 

 

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.