Archief

Stichting Gaykrant streeft ernaar om het gehele Gay Krant-archief te digitaliseren en deze online beschikbaar te maken voor huidige en toekomstige generaties, zodat de historie van homo-emancipatie ook voor de toekomst gewaarborgd blijft. 

De Stichting Gaykrant beschikt zelf nog niet over alle papieren edities van de Gay Krant. Wil je oude nummers raadplegen, neem dan contact op met IHLIA LGBTI Heritage in Amsterdam of de KB Nationale Bibliotheek in Den Haag.


Gaykrant 194
Gaykrant 500
Gaykrant 8