Veel professionals vragen advies van het Centrum Seksueel Geweld

Veel professionals die in hun werk te maken krijgen met slachtoffers van seksueel geweld consulteren de expertise van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). De casuïstiek waarvoor zij advies vragen, wordt bovendien steeds complexer. Dit is te lezen in het jaarverslag 2023 dat het CSG onlangs publiceerde. Daarnaast kregen bijna 15.000 slachtoffers in 2023 hulp van het CSG.

Tekst: persbericht Centrum Seksueel Geweld (bewerkt)
Foto: Alex Proimos

“Er is de afgelopen jaren een nieuwe wind gaan waaien in ons land”, zegt Iva Bicanic, directeur bestuurder van het Centrum Seksueel Geweld. ‘Steeds meer slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld praten over wat zij als kind, puber of volwassene meemaakten. Een goede ontwikkeling in onze samenleving, want het is belangrijk dat mensen zichzelf niet opsluiten met die nare ervaringen, maar juist in verbinding met belangrijke anderen kunnen helen.’

Als er meer gepraat wordt, komen er ook meer vragen. Van slachtoffers zelf, van hun naasten, én van professionals. Over hoe je het beste kunt reageren op onthullingen. Over verwerking en traumabehandeling. Over aangifte doen en de invloed van seksueel misbruik op de gezondheid. Het CSG ontving in 2023 veel van dit type vragen, variërend van onderzoeksvragen van studenten tot vragen van professionals over hun cliënt of leerling.

goed

‘Het is goed dat professionals met hun vragen en zorgen het CSG als expertisecentrum weten te vinden’, zegt Bicanic. ‘De casuïstiek waarover advies wordt gevraagd, neemt in complexiteit toe. Bijvoorbeeld omdat de problematiek op verschillende levensgebieden speelt, of omdat er sprake is van zowel online als offline seksueel misbruik. Ook worden we steeds vaker ingeschakeld bij zaken waar meerdere plegers en slachtoffers bij betrokken zijn.’ Professionals die het CSG consulteren zijn onder andere (huis)artsen, gezinshuizen, therapeuten, jeugdbeschermers, wijkteams, vertrouwenspersonen, en medewerkers in de kinderopvang, scholen en universiteiten.

Voorbeelden van vragen

Maar met wat voor soort vragen krijgen de experts van het CSG nu zoal te maken? En met welk soort vragen kan een professional bij het CSG terecht? Hieronder staan een aantal voorbeeldvragen die het CSG zelf heeft verstrekt:

  • Hoe herkennen we op de kinderopvang lichamelijke signalen van seksueel misbruik?
  • Een student van ons heeft een verkrachting meegemaakt. Waar kunnen we rekening mee houden?
  • Welke traumabehandeling bestaat er voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Wat is een gepaste reactie als een pleegkind vertelt misbruikt te zijn?
  • Welk advies kan ik geven over de omgangsregeling met een ouder die veroordeeld is voor het downloaden van kinderporno?
  • Is het goed als ouders, van wie het kind als baby is misbruikt, dit later aan hun kind vertellen?
  • Kunnen jullie meedenken welke hulp er nog mogelijk is voor mijn cliënt? Zij wil een euthanasietraject bij de Levenseindekliniek starten.
  • Wanneer er misbruik heeft plaatsgevonden tussen een broer en zus, is het dan goed of niet als zij samen in het gezin blijven wonen?
Hulp en advies aan 13.848 slachtoffers

Naast het beantwoorden van adviesvragen, bood het CSG in 2023 hulp of advies aan 13.848 slachtoffers
van seksueel geweld. Dat is een afname van 9% vergeleken met 2022, maar een stijging van 40% ten
opzichte van 2021. Het jaar 2022 lijkt een piekjaar te zijn, wat te verklaren is door de grote aandacht voor
het onderwerp seksueel geweld in begin 2022 met de uitzending van BOOS over de misstanden bij The
Voice of Holland. Na die uitzending zochten veel mensen contact met het CSG. Het lijkt erop dat er nu
sprake is van stabilisatie na een fase van grote aandacht voor het onderwerp.

Op de website www.centrumseksueelgeweld.nl is een ruim aanbod aan vlogs, podcasts, webinars,
verhalen en factsheets te vinden voor slachtoffers, naasten en professionals. In 2023 is de website 363.251
keer bezocht. Vergeleken met 2022 is het websitebezoek met 19% gestegen. ‘Ook dit is een positieve
ontwikkeling’, aldus Bicanic. ‘Hoe meer mensen toegang hebben tot wetenschappelijk onderbouwde
kennis, hoe beter slachtoffers geholpen kunnen worden in hun verwerkingsproces.’

Belang

De reden waarom Gaykrant over dit onderwerp publiceert, is omdat er nog altijd veel schaamte bestaat rondom dit onderwerp. Daarnaast komt het zogenaamde victim blaming, waarbij de schuld bij het slachtoffer wordt gelegd, nog vaak voor. Om duidelijk te maken wat seksueel geweld precies inhoudt, publiceren wij over dit onderwerp. Want seksueel geweld vindt ook binnen relaties plaats. Binnen de regenbooggemeenschap vindt seksueel geweld plaats. En ook mannen kunnen ermee te maken krijgen. Organisaties als het Centrum Seksueel Geweld en de stichting MenAsWell vragen hier aandacht voor en bieden professionele hulp. Als grootste Nederlandstalige LHBTIQ+ platform zien wij het als onze plicht om dit onder de aandacht te brengen, zodat meer slachtoffers adequate hulp kunnen krijgen.

Over het Centrum Seksueel Geweld

Het CSG is er voor iedereen die (online) seksueel geweld heeft meegemaakt, kort of lang(er) geleden. Slachtoffers kunnen op zestien plekken verspreid over het land bij het CSG terecht voor psychische, medische en forensische hulp. Bij het CSG werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van seksueel geweld specialistische zorg te geven. Slachtoffers kunnen bij het CSG terecht door te bellen naar: 0800-0188 of te chatten via: www.centrumseksueelgeweld.nl.

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.