Uit de kast, in de Provinciale Staten | Remke Niemeijer

Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarom presenteert Gaykrant ook deze verkiezingen weer de rubriek ‘Uit de kast, in de Provinciale Staten’. In deze rubriek kunnen kandidaat-Provinciale Statenleden met een LHBTI+ achtergrond zich presenteren. Van links tot rechts, van queer tot trans: de regenbooggemeenschap is inmiddels binnen vrijwel het gehele politieke spectrum vertegenwoordigd. Deze keer: Remke Niemeijer, hen staat op de lijst van Partij voor de Dieren in de provincie Drenthe.

U staat op de kieslijst van Partij voor de Dieren, waarom deze partij?
De Partij voor de Dieren is de enige partij die consequent opkomt voor alle levende wezens op Aarde. Iedereen, mens en dier doet er toe, en heeft recht op een leven dat past bij hun aard. Een kernwaarde voor de Partij voor de Dieren is mededogen. We komen op voor kwetsbare waarden. Dat betekent dat we fel gekant zijn tegen alle vormen van uitbuiting en achterstelling.
Waar andere partijen vooral de belangen van mensen behartigen, behartigen wij ook de belangen van dieren die als minder belangrijk gezien worden. Doordat we ook oog hebben voor dieren en de natuur, zorgen we tegelijkertijd voor mensen. Alles hangt immers met elkaar samen. Want als er bijvoorbeeld geen insecten meer zijn, kunnen wij ook geen gewassen meer verbouwen.

Waarom wilt u de Provinciale Staten in; wat is uw persoonlijke motivatie?
Een groot deel van mijn tijd besteed ik momenteel aan bestuurstaken in de afdeling Drenthe.
Daarnaast ben ik sinds 2019 betrokken bij onze Statenfractie.
Daarom lag een plek als lijstduwer voor de hand; ik gun anderen ook een plek in de Staten. Mocht ik echter gekozen worden, dan wil ik mij graag inzetten voor dieren en ook mensen (eigenlijk zijn mensen ook dieren, maar goed) die op dit moment niet voor vol worden aangezien. Ik ben tegen jacht, tegen de vee-industrie en vóór meer zachtheid in de maatschappij en vóór respect voor de keuze van mensen om te zijn wie ze willen zijn.

Wat zijn de drie hot topics in uw provincie?
In de provincie gaat het veel over milieu en ruimtelijke ordening. Onze hot topics zijn:
Toekomst landbouw. Als we onze natuur en leefomgeving gezond willen houden, heeft alleen biologische en regionale landbouw toekomst, waarbij we landbouwgrond gebruiken voor voedsel voor mensen, niet voor veevoer.
Wolf. Wij pleiten voor samenleven met de wolf. Het idee dat je die dieren maar dood moet maken als je ze een probleem vindt, is belachelijk.
Sierteelt. Ieder mens heeft recht op een gezonde leefomgeving, dus geen giftige sierteelt in de provincie.

Wat heeft voor u persoonlijk de meeste prioriteit?
Voor mij zijn belangrijk: jacht, veehouderij (dierenrechten) en mensenrechten. Bij mensenrechten kun je denken aan het recht op schone lucht, maar ook het recht op zelfexpressie, ook als LHBTI+ persoon.
De focus van onze partij ligt op dier, natuur en milieu.
Van de fractievolgers (mensen die actief zijn voor de Statenfractie) ben ik de persoon die zeer goed oplet of er LHBTI+ zaken zijn waarover we ons kunnen uitspreken.
Ik let er ook goed op dat we als partij inclusief taalgebruik hanteren.

Besturen of oppositie? En welke coalitie heeft uw voorkeur?
Wij hebben geen duidelijke voorkeur hierin. Het hangt helemaal van de omstandigheden af of wij kiezen voor besturen of oppositie.
Wij houden altijd vast aan onze idealen; dat betekent dat wij alleen in een coalitie gaan als wij genoeg van onze kernpunten kunnen verwezenlijken.

In hoeverre speelt LHBTI+ zijn een rol in uw politieke werk?
Als je van jongs af aan anders bent dan anderen, is dat iets waar je je constant van bewust bent. Doordat ik zelf allerlei uitdagingen ben tegengekomen rondom mijn regenboognatuur, ben ik denk ik ook meer empathisch geworden naar andere mensen toe. En ook naar dieren, ook al had ik hierin zoals de meeste mensen wel een leercurve.
Als ik gekozen word in de Staten, wil ik aangesproken worden met mijn functie, niet met mijn geslacht. Dus bijvoorbeeld: Commissielid Niemeijer in plaats van meneer of mevrouw. Ik vind het namelijk zeer vervelend dat er in de communicatie constant melding wordt gemaakt van je (veronderstelde) bij de geboorte vastgestelde geslacht. Ik hou niet zo van rolpatronen en ik vind dat meneer/mevrouw gedoe elke keer weer een duw richting een hokje.
Verder ben ik als fractievolger betrokken geweest bij diverse dingen op het gebied van LHBTI+ en feminisme. Zo ben ik samen met ons Statenlid naar het regenboogsymposium geweest in Assen en heb ik meegedaan aan een actie om Wereldvrouwendag onder de aandacht te brengen. In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht hadden we als Partij voor de Dieren een speciale actie in de stad Assen.
Verder besteden wij op sociale media aandacht aan paarse vrijdag en roze zaterdag en wat er verder nog voor moois is. Bij gelegenheid veranderen wij ons groene logo dan ook in een regenbooglogo.
Verder staat onder al mijn correspondentie voor de partij mijn gewenste pronouns: hen/hun. Door mezelf te zijn, hoop ik dat het gewoner wordt dat iemand non-binair is.

Op welke manier heeft uw partij in het verleden het verschil gemaakt voor de regenboog-community in uw provincie?
Op verzoek van de Partij voor de Dieren en het PvdA komt binnenkort de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie naar het Drents Parlement om te praten over zijn bevindingen. Uiteraard gaat het er dan ook over wat we in Drenthe meer en beter kunnen doen tegen discriminatie van de regenboogcommunity. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij waarschijnlijk het verschil niet hebben gemaakt als partij. Dan moet ik toch echt de eer geven aan de organisaties in Drenthe die zich inzetten voor LHBTI+ kwesties.
Het is ook zo dat de provincie niet echt de plek is als je veel met LHBTI+ kwesties bezig wilt zijn. Dit speelt zich toch meer af in de gemeenteraad, de Eerste en Tweede Kamer en in het Europees Parlement.
Mijn kapper vroeg mij of wij er voor gezorgd hadden dat er een regenboogzebrapad aangelegd was in Assen en toen moest ik helaas zeggen dat dat het werk was van de gemeenteraad.
Wel is het zo dat wij als partij een bijzondere sensitiviteit hebben voor rechten op persoonlijke vrijheid en ontplooiing van al wat leeft en dus zeker ook voor regenboogmensen. Die sensitiviteit is bij onze fractie in Drenthe ook zeker aanwezig, dus als zich een kans voordoet om ons uit te spreken grijpen we die aan.

Wat moet er nog gebeuren met de LHBT+ emancipatie in uw provincie?
De provincie kan er nog beter voor zorgen dat het ambtenarenapparaat een afspiegeling is van de samenleving.
De provincie kan zich inzetten om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te vergroten voor gemarginaliseerde groepen, zoals non-binaire en trans personen.
Als Regenboogprovincie moet de provincie zich steeds blijven inzetten voor de sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele- en genderoriëntaties.
De provincie kan stoppen met het vragen naar gender of burgerlijke staat als dat juridisch niet noodzakelijk is.
Er moet helaas nog veel gebeuren in Drenthe op het gebied van LHBTI+ emancipatie. Maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland.
Ik zie in Assen bijvoorbeeld nooit twee mannen hand in hand lopen of bij het station elkaar een kus geven bij aankomst of afscheid. Dat is gewoon geen optie blijkbaar.
Zolang je nog bang moet zijn voor geweld als gevolg van enige vorm van ´genegenheid´ op straat, is de “vrede” eigenlijk nog ver te zoeken.
Ik heb wel twee keer een mannelijk uitziende persoon in Assen in een jurk zien lopen. Dat vond ik wel bijzonder gaaf! En dat geeft weer hoop.

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.