Uit de kast, in de Provinciale Staten | Theo Sponselee

Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarom presenteert Gaykrant ook deze verkiezingen weer de rubriek ‘Uit de kast, in de Provinciale Staten’. In deze rubriek kunnen kandidaat-Provinciale Statenleden met een LHBTI+ achtergrond zich presenteren. Van links tot rechts, van queer tot trans: de regenbooggemeenschap is inmiddels binnen vrijwel het gehele politieke spectrum vertegenwoordigd. Deze keer: Theo Sponselee, de nummer 8 van de lijst van Groen Links in de provincie Limburg.

U staat op de kieslijst van GroenLinks Limburg, waarom deze partij?
Van oudsher zijn bij GroenLinks belangrijke thema’s die steeds in de aandacht terugkeren natuur en milieu, duurzaamheid, inclusiviteit, vluchtelingen, cultuur, openbaar vervoer en ook steeds meer: circulaire economie. Ik sta dan ook volledig achter het verkiezingsprogramma. Het vormt een moreel kompas voor me waar ik enthousiast over ben en wat ik met passie uitdraag. Als lid van de regenbooggemeenschap voel ik me thuis binnen GroenLinks. De partij komt dan ook sterk op voor de gemeenschap onder het motto : Zijn wie je wilt zijn, ongeacht wie je bent of wat je bent. GroenLinks staat voor vrijheid en vrijzinnigheid. We zijn fel tegen discriminatie. We komen op voor gelijkheid en wederzijds respect en zien dat als een meerwaarde voor onze maatschappij. In de top tien van kandidaten van de kieslijst staan drie leden van de regenbooggemeenschap, waaronder ikzelf op plaats acht.

Waarom wilt u de Provinciale Staten in; wat is uw persoonlijke motivatie?
Het moge duidelijk zijn dat ik bovengenoemde thema’s graag vertaald zie in de aandacht van de politiek in Limburg. Mijn inzet in de campagne is dan ook om te bestendigen waarmee GroenLinks nu vertegenwoordigd is in Limburg: een gedeputeerde en vier statenleden. We maken verschil en doen er toe en die koers zie ik graag gecontinueerd en nog liever uitgebreid. Daaraan wil ik mijn bijdrage vol overtuiging leveren. Zeteluitbreiding zou dan een fantastisch resultaat zijn bij de verkiezingen.

Wat zijn de drie hot topics in uw provincie?
• Natuur en milieu en daarin onder andere:
Herinrichting naar oorspronkelijk landschap, zoals aanleg van heggen en graften. Boeren helpen bij duurzame en diervriendelijke veeteelt , eveneens als biologische landbouw. Verbetering van waterhuishouding.
Maastricht-Aachen Airport. Nu sluiting niet gelukt is, vermindering van bereikbaarheid, waaronder schrappen van nachtvluchten.
• Samenleving en cultuur:                                                                                                                                  Gelijke kansen voor iedereen, armoedebestrijding, wonen is geen markt maar een recht.
Verbetering van positieve gezondheid
Inclusieve samenleving
• Economie:
Naar een circulaire economie.
Energie van, voor en door inwoners!
Mobiliteit, betere openbaar vervoer verbindingen

Wat heeft voor u persoonlijk de meeste prioriteit?
Inclusieve samenleving!
Je voelt je in Limburg veilig en thuis. Daar gaat GroenLinks voor: respectvol met elkaar omgaan. Ook al is iemand niet zoals jij, we geven elkaar een kans, altijd. In Limburg wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Een voorbeeld: Heerlen huisvest na Amsterdam de meeste nationaliteiten, namelijk 120! Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons allemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven. Inclusief betekent dan dat de verschillen geen belemmering mogen zijn voor deelname aan de samenleving, maar een meerwaarde hebben. Omdat het nu eenmaal zo is dat waar mensen met verschillende identiteiten, mannelijk, vrouwelijk, zwart, wit, gelovig of niet gelovig, hetero, homo, samen werken en leven, zij meer succes hebben en plezier beleven aan waar ze mee bezig zijn. Ieders talenten en eigenschappen stimuleren in werk, wonen en vrije tijd. Mijn persoonlijke betrokkenheid bij dit thema maakt dat ik hier prioriteit aan wil geven.

Besturen of oppositie? En welke coalitie heeft uw voorkeur?
Besturen heeft natuurlijk een voorkeur omdat je daarmee meer het gedachtengoed van een partij in werking kan stellen. Samenwerking met PvdA krijgt steeds sterkere vormen en dat is dan sowieso een goede partner. Het liefst besturen met partijen die het dichtst staan bij het gedachtengoed van GroenLinks.

In hoeverre speelt lhbti+-zijn een rol in uw politieke werk?
Het speelt naast alle andere (politieke) aandachtspunten een hoofdrol.
Omdat ik nu geen deel uitmaak van Provinciale Staten is het nu vooral nog gekoppeld aan de gemeente Heerlen, waarbinnen ik lid ben van de commissie Maatschappij en Welzijn. Bij de coalitieonderhandelingen heb ik ons raadslid Tahir Nefjodov gevraagd om aan de taken van de commissie Maatschappij en Welzijn ook diversiteit te laten toevoegen, hetgeen gelukt is.
Recentelijk (januari 2023) heb ik een verzoek gedaan aan de wethouder van Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg een pamflet aan te bieden samen met COC Limburg. Hierin doe ik met COC Limburg een oproep aan de gemeente Heerlen om een gezamenlijke brief van de gemeente én COC Limburg te sturen aan alle verzorgingshuizen in Heerlen om aandacht te vragen voor de aanvraag voor de Roze Loper. Ik zie nog uit naar een antwoord.
Ook loopt een verzoek binnen de campagne aan Diversity Zuyd (Hogeschool). Ze staan ervoor om een nieuwe en veilige plek en community te creëren op school, waar iedereen zichzelf kan zijn. Een werkbezoek daar vind ik dan ook op zijn plaats.
In de gemeentelijke en provinciale campagne draag ik veelal een regenboogsjaal, om uiting te geven aan de regenbooggemeenschap en hoe dit onderdeel is van GroenLinks. Op mijn Instagramaccount: theo.sponselee is in mijn fotoboek te zien hoe prominent ik uiting geef aan de zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap.

Dit komt ook omdat ik COC-lid ben. Het heeft dan ook mijn volle ondersteuning om het COC weer fysiek te laten terugkeren in de stad. Daarnaast ben ik met drie andere Heerlenaren en COC Limburg in een kopgroep bezig om Roze Zaterdag landelijk te laten plaatsvinden in Parkstad, in 2025. Heerlen (een van de oudste regenbooggemeentes in Nederland) is een van de zeven gemeentelijke partners van Parkstad en derhalve zullen hoofdactiviteiten vooral in Heerlen, als grootste gemeente, plaatsvinden. Let wel: we zijn in voorbereiding, concept draaiboek Bid Boek ligt klaar, indiening moet nog gebeuren en toekenning zal nog moeten plaatsvinden en we weten op dit moment ook niet welke andere steden op dit moment ook in de race zijn.

Op welke manier heeft uw partij in het verleden het verschil gemaakt voor de regenboog-community in uw provincie?
Door onvoldoende inzicht daarin, heb ik deze vraag voorgelegd aan Odin Westen, statenlid GroenLinks en in eerdere periode voorzitter COC Limburg. Een interview in een interview dus. Odin antwoordt: ‘Minder dan ik zou willen.’
Het is zo dat de focus vooral ligt bij de gemeenten. Dus echt actief hebben we geen grote zaken gehad.
– Wel heb ik in 2020 een statement namens GroenLinks gegeven inzake de Nashville-verklaring. Toen was ik naast voorzitter COC Limburg ook burgercommissielid in Provinciale Staten
Ik heb daarnaast kritische vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten inzake homo-uitspraken van minister Slob.
Ook heb ik de afgelopen jaren als Statenlid en commissielid actief ervoor gezorgd dat onze Provincie de vlag laat wapperen aan het Gouvernement tijdens Coming Out Day. Daar is geen protocol voor en er moet altijd actief naar gevraagd worden. Dat resulteerde altijd in het officieel de vlag hijsen door de verantwoordelijk gedeputeerde en de voorzitter van COC Limburg.

Wat moet er nog gebeuren met de lhbti+-emancipatie in uw provincie?
Integraal heb ik onderstaande tekst overgenomen uit het verkiezingsprogramma Groenlinks Limburg:
Binnen een diverse samenleving zijn respect en acceptatie zeer belangrijke waarden. We zullen ons dan ook op alle mogelijke manieren inzetten om tegenstellingen in de samenleving te voorkomen of weg te nemen. Het bestrijden van discriminatie en achterstelling (zoals op school, de arbeidsmarkt of in het uitgaansleven) heeft een hoge prioriteit. De Provincie streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de lokale samenleving. Helaas kunnen in de Limburgse samenleving sommige mensen met een bi-culturele achtergrond, vluchtelingen, jongeren, ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking minder goed meekomen dan de rest. Hun positie op de arbeidsmarkt is veelal minder rooskleurig. Dat heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en welvaart. Ook eenzaamheid en discriminatie spelen een rol. GroenLinks wil dan ook dat de provincie het Roze Loper-certificaat gaat aanjagen als vereiste in de aanbesteding-procedures van de Limburgse gemeenten. Instellingen die subsidie van de Provincie ontvangen, gaan werk maken van diversiteit binnen hun organisatie. Na afloop van het subsidiejaar wordt er een verantwoording opgesteld waarin deze diversiteit terug te zien zal zijn. GroenLinks wil aanjagen dat scholen in hun lessen meer aandacht besteden aan diversiteit. Geen enkele leerling mag worden uitgesloten. Iedereen doet mee! Ook streven we naar het uitbreiden van het aantal ontmoetingsplekken voor kwetsbare groepen. Met aandacht voor activiteiten in kleinere (kerk)dorpen. Verspreid over de provincie zijn er voldoende ontmoetingsmomenten voor lhbti’ers. In het bijzonder ook voor vluchtelingen en niet-Nederlandstaligen. Verenigingen die de belangen van lhbti’ers behartigen gaan integraal samenwerken. Al deze organisaties zijn ook bij de provincie bekend.

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.