Uit de kast, in de Provinciale Staten | Danny van der Weijde-Hoogstad

Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarom presenteert Gaykrant ook deze verkiezingen weer de rubriek ‘Uit de kast, in de Provinciale Staten’. In deze rubriek kunnen kandidaat-Provinciale Statenleden met een LHBTI+ achtergrond zich presenteren. Van links tot rechts, van queer tot trans: de regenbooggemeenschap is inmiddels binnen vrijwel het gehele politieke spectrum vertegenwoordigd.  Deze keer:Danny van der Weijde-Hoogstad, de nummer 1 op de lijst van D66 in de provincie Friesland.

U staat op de kieslijst van D66 provincie Friesland, waarom deze partij?
Ik ben kandidaat omdat ik mij zorgen maak over de toekomst van onze mooie provincie. De afgelopen jaren zijn er te vaak besluiten genomen met het oog op de portemonnee en voor de korte termijn. Men durft niet hardop te praten over de keuzes die gemaakt moeten worden voor de toekomst.

Wat zijn de drie hot topics in uw provincie? Wat heeft voor u persoonlijk de meeste prioriteit?
Er is een hot topic dat alle andere onderwerpen direct raakt: klimaat. Welke keuzes kunnen we nu maken om ook in 2050 nog te kunnen genieten van onze mooie provincie? Een provincie waar het in de zomer in de steden heel heet kan worden, waar de grond verdroogd is, maar waar ook ineens wateroverlast kan zijn doordat er veel regen valt.
Naast klimaat zijn wonen en mobiliteit ook belangrijke onderwerpen. Bezig zijn met de toekomst is wel zo fijn als je een dak boven je hoofd hebt, bovendien op een plek waar jij graag wilt wonen. Die keuzes zijn in Fryslân beperkt. Jongeren worden gedwongen om te verhuizen naar de grote stad of moeten zelfs buiten de provincie een plekje zoeken.
Als we het woonprobleem vervolgens aan gaan pakken, moeten we onszelf ook de vraag stellen: hoe willen we dat onze inwoners van huis naar werk gaan? Dan komt mobiliteit om de hoek kijken. Lege bussen laten rijden omdat men geen gebruik maakt van het openbaar vervoer is zonde. Maar iedereen alleen maar laten instappen in de auto is niet goed voor het klimaat. Daarom moeten we mobiliteit anders organiseren. Mobiliteit in Fryslân moet sneller, slimmer en goedkoper. Ik kies bewust klimaat als prioriteit, want als we echt werk maken van onze klimaataanpak, zullen we alle andere grote vraagstukken daarin direct meenemen.

Besturen of oppositie? En welke coalitie heeft uw voorkeur?
Als we de kans krijgen zullen we niet weglopen voor de verantwoordelijkheid om te gaan besturen. Maar besturen of oppositie is geen doel op zich. Onze inzet is altijd op de inhoud en staat los van onze rol. Natuurlijk kun je meer gedaan krijgen als je kunt besturen, maar vaak betaal je daarvoor ook een prijs. Voorop staat dat wij niet tegen elke prijs gaan besturen. Alleen als wij een coalitie kunnen vormen met partijen die werk willen maken van een (versnelde) aanpak om de klimaatdoelen te halen, zullen wij onze steun daaraan verbinden. Geen voortuitgang, geen D66!

In hoeverre speelt LHBTI+ zijn een rol in uw politieke werk?
Een vraag waar ik eigenlijk nog nooit echt bij stil heb gestaan. Ik ben mij vanuit mijn LHBTI+ achtergrond wel meer bewust van het belang van vertegenwoordiging, aandacht voor verschillende belangen en ook de impact die onze besluiten kunnen hebben. Besluiten die voor de ene groep soms minder goed uitpakken dan voor de andere groep. Ik corrigeer ook mensen als zij vanuit (voor)oordelen spreken over anderen. Dit probeer ik vaak te doen door middel van humor. En natuurlijk dien ik zelf sneller voorstellen (mee-) in die de positie van LHBTI+’ers proberen te verbeteren. In zekere zin speelt het onbewust op de achtergrond dus wel een rol.

Op welke manier heeft uw partij in het verleden het verschil gemaakt voor de regenboog-community in uw provincie?
Na jaren van inspanning is Fryslân mede op initiatief van D66 Fryslân in 2019 regenboogprovincie geworden. Samen met de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Socialistische Partij, Partij voor de Dieren en 50Plus hebben we dit voor elkaar gekregen! Maar met alleen het hijsen van de vlag zijn we er niet. Daarom hebben we voorstellen
ingediend zodat er voor 2023-2024 100.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het maken van regenboogbeleid en dat er een visie komt op waar de provincie als regenboogprovincie over vijf jaar wil zijn.
We hebben ook voorstellen mee-ingediend waarmee we zorgen dat er binnen de Friese sporten aandacht komt voor inclusiviteit en het tegengaan van discriminatie van o.a. lhbtiq+’ers.
Tot slot hebben we de provinciale organisatie inclusiever gemaakt door inclusie en diversiteit terug te laten komen in personeelszaken, het management, trainingen en werving en selectie.

Wat moet er nog gebeuren met de LHBT+ emancipatie in uw provincie?
Met het hijsen van de regenboogvlag is Fryslân er nog niet. D66 Fryslân vindt dat er de komende periode meer ambitie, aandacht en geld moet komen voor regenboogbeleid. In ons verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld dat we organisaties, zoals COC Fryslân, die zich inzetten op het gebied van (maatschappelijke) voorlichting, het tegengaan van discriminatie of onderzoek uitvoeren gaan subsidiëren. Een goed inclusiebeleid in Fryslân kan alleen als de gemeenten meedoen. Daarom moeten we als provincie nauw met gemeenten samenwerken. We willen dat alle Friese gemeenten regenbooggemeenten worden.
De komende periode moet de provincie de zichtbaarheid van LHBTI+ verder vergroten. Dat doen we onder andere door bijvoorbeeld bij onze communicatiemiddelen diversiteit expliciet aandacht te geven.
In ons aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking besteden we aandacht aan het diversiteitbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger.

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.