Gelders Regenboog Stembusakkoord | Gelderland bevordert LHBTI+ acceptatie.

In de provincie Gelderland hebben de volgende politieke partijen het COC-regenboogstembusakkoord ondertekend: 50Plus, BBB, CDA, D66, GroenLinks, Lokale Partijen Gelderland, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Volt. Hieronder volgt wat de inzet is van het akkoord. 

Tekst: COC Midden-Gelderland

Het bevorderen van de sociale acceptatie van personen die LHBTI+ zijn is (ook) een taak van de provincie. Daarom worden in het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten afspraken opgenomen over LHBTI+ beleid en wordt één van de gedeputeerden verantwoordelijk voor dit beleid.

Aan het predicaat ‘Regenboogprovincie’ wordt invulling gegeven met LHBTI+ beleid, een budget en concrete acties. De provincie stimuleert dat de Gelderse gemeenten actief LHBTI+ beleid voeren. Regionale (LHBTI+) organisaties worden door de provincie ondersteund bij het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI+ personen en de vrijwilligersinfrastructuur op dit gebied wordt gestimuleerd. De provincie biedt daartoe een Regenboogfonds aan voor lokale en regionale initiatieven vanuit de LHBTI+ gemeenschap.

De provincie draagt bij aan de zichtbaarheid van LHBTI+ personen en gedeputeerden spreken zich waar dat relevant is uit voor LHBTI+ acceptatie. De provincie organiseert op regelmatige basis een Gelders Regenboogoverleg met de relevante partners op dit onderwerp, schrijft samen met hen een uitvoeringsplan en ziet erop toe dat deze wordt uitgevoerd.

Jongeren, ouderen & veiligheid.
De provincie zet zich in voor een klimaat waar LHBTI+ personen zich veilig en geaccepteerd voelen, in het bijzonder kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en biculturele LHBTI+ personen. Daartoe stimuleert de provincie dat gemeenten de veiligheid van LHBTI+ personen bevorderen en geweld aanpakken en ondersteunt men LHBTI+ organisaties en antidiscriminatiebureaus voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg.

De provincie ondersteunt regionale LHBTI+ organisaties bij het bevorderen van LHBTI+ acceptatie op scholen en bij het organiseren van activiteiten voor LHBTI+ jongeren. (Ouderen-)zorginstellingen worden door de provincie aangesproken op het leveren van LHBTI+ vriendelijke zorg en de provincie bevordert dat zij beschikken over een Roze Loper-keurmerk. Ook ondersteunt de provincie regionale (LHBTI+) organisaties bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken.

Werkgelegenheid, cultuur & sport.
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgender en non-binaire personen. In het kader van diversiteit dient er in het provinciale cultuur- en mediabeleid ook aandacht te zijn voor LHBTI+ personen. De provincie ondersteunt regionale LHBTI+ evenementen en ziet er bij de subsidieverlening van andere evenementen op toe dat deze organisaties zich inzetten voor inclusie. De provincie bevordert LHBTI+ acceptatie in de sport, bijvoorbeeld met voorwaarden bij sportsubsidies, opdat het provinciale sportaanbod voor iedereen goed toegankelijk is. Dit wordt expliciet opgenomen in het Gelders Sportakkoord.

De provincie neemt een voorbeeldrol.
De provincie geeft het goede voorbeeld als het gaat om diversiteit en acceptatie binnen de eigen organisatie. Daartoe worden de Verklaring van Amsterdam, de Verklaring van Dordrecht en het Charter Diversiteit voor een inclusieve en LHBTI+ vriendelijke werkvloer ondertekend. De provincie biedt transgender werknemers de mogelijkheid van een transitieverlof en in provinciale voorzieningen zijn genderinclusieve toiletten aanwezig, die door eenieder, ongeacht genderidentiteit of –expressie, mogen worden gebruikt. De provincie spreekt inwoners waar mogelijk genderinclusief aan. Op provinciale formulieren wordt zo min mogelijk naar geslacht gevraagd, alleen wanneer hier een wettelijke basis voor is.

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.