Uit de kast, in de Provinciale staten | Peter de Weerd

Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarom presenteert Gaykrant ook deze verkiezingen weer de rubriek ‘Uit de kast, in de Provinciale Staten’. In deze rubriek kunnen kandidaat-Provinciale Statenleden met een LHBTI+ achtergrond zich presenteren. Van links tot rechts, van queer tot trans: de regenbooggemeenschap is inmiddels binnen vrijwel het gehele politieke spectrum vertegenwoordigd.  Deze keer: Peter de Weerd staat op plek 4 van Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht.

U staat op de kieslijst van Partij voor de Dieren, waarom deze partij?
Ik ben kandidaat voor de Partij voor de Dieren, omdat ik er van overtuigd ben dat de PvdD de enige politieke partij is die een alomvattende, planeetbrede visie heeft. Alleen door vraagstukken in samenhang te benaderen, niet slechts in het hier en nu maar ook met oog voor andere delen van de wereld en toekomstige generaties, kunnen we daadwerkelijk tot een ander soort samenleving komen. Een samenleving die gestoeld is op duurzaamheid, mededogen en respect voor alles dat waardevol en kwetsbaar is. Juist nu we als samenleving van de ene crisis in de andere crisis lijken te duiken en onderlinge verhoudingen steeds vaker onder spanning staan, . Een betere wereld begint tenslotte bij jezelf.

Waarom wilt u de Provinciale Staten in; wat is uw persoonlijke motivatie?
Voor de Partij voor de Dieren is de provincie dé bestuurslaag waar over veel thema’s besloten wordt die voor ons belangrijk zijn. Denk aan het toekomstbestendig maken van de landbouw, het realiseren van meer natuur, de energietransitie, de jacht. Ook onderwerpen die ik persoonlijk interessant vind, zoals mobiliteit (met name openbaar vervoer), worden voor een belangrijk deel bepaald op provinciaal niveau. En als ik me zorgen maak over grootschalige bomenkap in mijn eigen gemeente, waarom zou ik me dan geen zorgen maken over bomenkap in een buurgemeente? Met andere woorden, veel vraagstukken kun je naar mijn mening beter op regionaal niveau aanpakken. Maar de provincie Utrecht kent ook zoveel mooie plekken! Ik zet me er graag voor in om die te behouden.

Wat zijn de drie hot topics in uw provincie?
Dat zijn de natuur en biodiversiteit die onder druk staan en herstel verdienen, de klimaatcrisis die een meer daadkrachtige aanpak vereist en overkoepelend eigenlijk de schaarse ruimte die we in deze provincie hebben en hoe we deze verdelen. Er wordt nu nog te vaak automatisch uitgegaan van ‘groei is goed en dat moeten we de ruimte geven’, maar het zal niet lang meer duren of we lopen aan tegen de grenzen van wat mogelijk is. We kunnen niet én veel woningen bouwen én veel nieuwe natuur willen realiseren én de energietransitie ruimtelijk mogelijk maken én grote, internationale evenementen organiseren én een economische topregio met veel bedrijvigheid zijn én een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland zijn. Utrecht is nu eenmaal al een volle en kleine provincie. Daarom is het nu van belang om duidelijke, duurzame keuzes voor de toekomst te maken en te zeggen dat wellicht niet alles wat we willen gerealiseerd kan worden.

Wat heeft voor u persoonlijk de meeste prioriteit?
Waar ik me persoonlijk nog meer voor wil inzetten, is het openbaar vervoer. Tijdens de coronaperiode heeft het OV flinke klappen gekregen: de reizigersaantallen liepen fors terug en daardoor hebben ook de OV-bedrijven inkomsten misgelopen. De dienstregeling moest afgeschaald worden en is helaas nog niet terug op het niveau van voor corona. Dit geldt ook voor de reizigersaantallen. Ook is er sprake van personeelstekort en een hoge werkdruk voor chauffeurs. We horen dat mensen in kleinere woonkernen en daarbuiten graag betere OV-verbindingen willen, maar vervolgens nul op het rekest krijgen omdat dit niet rendabel zou zijn. Aan de andere kant worden er dan wel weer plannen gemaakt voor metro-achtige lightraillijnen in de stad Utrecht, die waarschijnlijk miljarden gaan kosten. Dan lijkt het mij, en de Partij voor de Dieren, beter om in ieder geval een deel van dát geld eerst te investeren in het fijnmaziger maken van het bestaande OV-netwerk (dus meer in plaats van minder lijnen en een hogere frequentie) en middels campagnes te proberen meer chauffeurs te werven om de personeelstekorten en hoge werkdruk te verlichten en om reizigers weer terug in het OV te krijgen. Om dit aantrekkelijker te maken hebben we vorig jaar een voorstel aangenomen gekregen om te kijken of er een provinciaal OV-abonnement ingevoerd kan worden, waarmee je tegen een voordelig tarief binnen de provincie Utrecht kunt reizen, ongeacht bij welke vervoersmaatschappij of met welk vervoermiddel .

Besturen of oppositie? En welke coalitie heeft uw voorkeur?
Onze voorkeur gaat uit naar een zo groen-progressief mogelijke coalitie die duurzame keuzes durft te maken. Die problemen in samenhang oplost, maar niet afhankelijk van elkaar maakt. Die ruimte durft te geven aan datgene dat wellicht niet in financiële termen van opbrengsten en kosten uit te drukken valt, maar evengoed waardevol is, zoals schone lucht, een groene omgeving, veiligheid en voldoende voorzieningen in je eigen omgeving. Het maakt ons daarbij niet uit of we in de oppositie zitten of in de coalitie, het gaat ons er om waar en hoe we het beste invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming.

In hoeverre speelt LHBTI+ zijn een rol in uw politieke werk?
Wellicht heeft het een rol gespeeld bij de realisatie dat invloed en kansen ongelijk verdeeld zijn in onze samenleving. Maar ik denk dat ik representatie nog belangrijker vind. Dat er ook in de politiek mensen zijn in wie je je kunt herkennen, dat je een inspiratie voor anderen kunt zijn. En dat uiteindelijk zoveel mogelijk verschillende belangen kunnen meebeslissen over datgene dat hen aangaat. De provinciale politiek is wat dat betreft niet zo divers als de Utrechtse bevolking.

Op welke manier heeft uw partij in het verleden het verschil gemaakt voor de regenboog-community in uw provincie?
Hierbij zou ik even onderscheid willen maken tussen besluitvorming en activisme. Wat betreft het eerste hebben wij bijvoorbeeld samen met andere partijen ervoor gezorgd dat de provincie Utrecht nu een Regenboogprovincie is en hebben we input geleverd aan de Sociale Agenda, waarin actiepunten voor het LHBTI+-beleid van de provincie zijn opgenomen. Ook wanneer het gaat over bijvoorbeeld sociale veiligheid of inclusiviteit in sport of OV, om maar wat te noemen, blijven we de belangen van de LHBTI+-gemeenschap betrekken bij het beleid, zodat deze gemeenschap niet vergeten wordt. En mede door onze steun is Artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt, nu als groot kunstwerk te zien in het Provinciehuis.
Daarnaast is de Partij voor de Dieren een activistische partij en kun je ons bijvoorbeeld tegenkomen bij de Utrecht Pride, waarbij we altijd een ludieke actie hebben en natuurlijk onze steun voor de regenbooggemeenschap uiten. Zelf probeer ik met een collega-Statenlid de provincie zo ver te krijgen dat zij met een eigen boot mee gaat varen, om nog duidelijker uit te stralen dat iedereen in de provincie Utrecht zichzelf mag zijn en erbij hoort.

Wat moet er nog gebeuren met de LHBT+ emancipatie in uw provincie?
De provincie is eerlijk gezegd een lastige bestuurslaag als het gaat om LHBTI+-beleid, omdat besluitvorming hierover meer plaatsvindt op landelijk en gemeentelijk niveau. Dus je moet de mogelijkheden meer zoeken tussen de regels door. Denk aan het niet onnodig vragen naar iemands gender in correspondentie, het bieden van een veilige werkomgeving, transitieverlof, maar vooral ook steun in morele en financiële zin aan bijvoorbeeld LHBTI+-organisaties en evenementen. En door voorwaarden aan subsidies te stellen bijvoorbeeld. Daarnaast willen we dat de provincie actiever gemeenten aanspreekt en helpt met het bevorderen van de emancipatie en zichtbaarheid van de LHBTI+-gemeenschap op lokaal niveau.

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.