De liberale visie van de VVD kan een oogarts gebruiken

“Vandaag is aan de orde de eerste termijn aan de kant van de kamer en de rest gaan wij morgen, ik kijk even naar de griffier, gaan wij morgen afronden.” Tweede Kamer Voorzitter Vera Bergkamp begon op dinsdagavond nog vol goede moed aan het debat over wetsvoorstel 35825. Een wetsvoorstel dat radicale tegenstanders met spookbeelden uit de onderbuik richting de afgrond wilden sturen. 

Tekst: Ronald Mol, redacteur politiek

Wat we vervolgens in de Tweede Kamer zagen gebeuren was een verbazingwekkend, maar voor transgender personen niet per se vertrouwenwekkend politiek steekspel met sleetse argumenten. En de afronding werd door het herkauwen van die argumentatie ook weer uitgesteld.

SGP
Als eerste kwam Roelof Bisschop van de SGP aan het woord. Bij de SGP is men wel gewend aan preken en Bisschop bleek daarop geen uitzondering te zijn. Bisschop had van tevoren aangegeven ruim dubbel zo lang nodig te hebben om zijn punt te maken dan de rest van zijn collega-Kamerleden. Binnen twee minuten stelde de SGP de radicale achterban weer tevreden: Bisschop sprak op dat moment al over ‘de schadelijke ideologie’ die eigenlijk achter het wetsvoorstel zou zitten.

Daarnaast beweerde Bisschop dat voorstanders van de wet die op tafel lag, de geslachtsregistratie, bagatelliseren als een administratief detail. Bisschop vroeg zich retorisch af waarom ze dan toch zoveel waarde hechten aan het veranderen ervan?

Dat radicaal-religieuze partijen juist met het vastklampen aan details het lot en levensgeluk van miljoenen in negatieve zin hebben bepaald en nog altijd willen bepalen, blijkt uit het feit dat de SGP steevast tegen maatregelen ter verbetering van het leven van LHBTI+ personen stemt. De inbreng van Bisschop werd overigens bijna lachwekkend toen hij zich uitsprak over het, in zijn ogen, summiere wetenschappelijke gehalte van de evaluatie van de huidige wetgeving. Door te struikelen over een, naar zijn mening, te lage hoeveelheid feiten in een verhaal, bewees de SGP-er dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.

Het was jammer om te zien dat het niveau hierna niet veel steeg. Vanaf deze eerste inbreng werden argumenten gepresenteerd die al lang en breed wetenschappelijk weerlegd zijn. Kamerlid Lisa van Ginneken gaf aan dat ze daar ook al bang voor was, alleen had ze niet verwacht dat het al zo snel zou gebeuren. Het is een feit dat dit onderwerp juist voor Van Ginneken, als eerste openlijk transgender Tweede Kamerlid, zeer beladen is. Toch behield zij juist een bewonderenswaardige rust, kalmte en hoffelijkheid tijdens het debat. Bisschop kwam met ronkende, maar reeds ontkrachte cijfers over spijtoptanten van transitie. Van Ginneken gaf toe dat deze er zijn, maar dat het gaat om een zeer kleine groep.

Diverse andere kamerleden, waaronder Sylvana Simons (BIJ1) bleven Bisschop wijzen op het feit dat de Tweede Kamer debatteerde over de administratieve geslachtswijziging. Bisschop bleef helaas vasthouden aan oude onderzoeken en wilde zich, weinig verrassend, niet laten overtuigen door nieuwe inzichten.

Weinig voortschrijdend inzicht
Helaas wisten de daaropvolgende tegenstanders van de wet hun argumenten ook niet aan nieuwe kennis aan te passen. Alle drogredenen om tegen het wetsvoorstel te stemmen kwamen weer voorbij. De meest potsierlijke bleef daarbij toch wel het angst-in-de-kleedkamer-argument. Hierdoor zou men de argumentatie tijdens het debat op een bepaalde manier zelfs saai kunnen noemen. Same old, same old… Want ook bij de laatste bijdrage van de avond, vond Caroline van der Plas van boerenpartij BBB, het nodig om weer de al eerder ontkrachtte argumenten te herkauwen. Geen grote verrassingen uit die hoek dus.

Toch was het pijnlijk voor de aanwezige toehoorders, om deze stereotyperingen aan te moeten horen. Gelukkig hadden ze steun aan elkaar, want het aantal aanwezige voorstanders van de wet oversteeg het aantal tegenstanders in ruime mate. In een verklaring liet COC woordvoerder Philip Tijsma weten: “We zijn verdrietig dat een aantal partijen toch weer de onterechte angstbeelden over de gevolgen van deze wet hebben opgeroepen. En dat ze dit bleven doen terwijl al lang is gebleken dat die spookbeelden ongefundeerd zijn.”

Visie
Premier Rutte heeft ooit gezegd dat visie als een olifant is die het zicht belemmert. Sommigen vroegen zich dan ook af hoe groot de olifant geweest moet zijn in de fractiekamer van de VVD. Bij de inbreng van VVD-kamerlid Ulysse Ellian leek de liberale visie op zelfbeschikking namelijk totaal te ontbreken. In plaats van deze liberale kroonjuweel te verdedigen, gaf Ellian aan dat er bij de VVD ‘twijfels’ bestonden. Ellian wilde daarom nog eens kijken of er een mogelijkheid was om met transgenderpersonen alsnog ‘een goed gesprek’ te voeren, voordat ze hun geslachtsregistratie zouden wijzigen. Tijsma van COC Nederland liet weten geschrokken te zijn over het feit dat “ juist de liberale VVD het recht op zelfbeschikking niet centraal stelt en twijfels en vragen heeft bij het afschaffen van de deskundigenverklaring, terwijl ook deskundigen zelf geen toegevoegde waarde meer in die verklaring zien.”

Wel liet de VVD ruimte open om alsnog overtuigd te worden van de liberale kernwaarde die in dit wetsvoorstel besloten ligt. Tijsma gaf dan ook aan dat men er bij het COC vanuit gaat dat minister Franc Weerwind zijn coalitiegenoten alsnog de goede kant op weet te bewegen: “We vertrouwen erop dat minister Weerwind de vragen goed zal beantwoorden en de twijfels zal wegnemen. Zodat we de rechten van trans- en interseksepersonen in Nederland kunnen versterken.”

VVD LHBTI-ers
Zoals we bij Gaykrant al eerder schreven; de luiken bleven bij de VVD lang gesloten rondom dit onderwerp. De fractie moest nog vergaderen over hun standpunt, nota bene over een wetsvoorstel van een voormalig VVD-minister. Een wetsvoorstel dat was ingebracht op voorspraak van een VVD-kabinet. Als klap op de vuurpijl zou de fractie volgens de woordvoerder pas over dit onderwerp gaan vergaderen op de dag van het debat zelf. Toen het fractiestandpunt, of eigenlijk de fractietwijfels uiteindelijk in het debat werd gedeeld, sloegen LHBTI+ leden van de VVD dan ook steil achterover:

Eerder liet Daphne Lodder, voorzitter van de VVD-jongerenvereniging JOVD, zich in een tweet al uit over de liberale waarden van de partij: “Kom op VVD! De vrijheid van het individu om te kunnen zijn wie je bent (zonder onnodige bureaucratie) moet juist door ons liberalen worden verdedigd.” Dit deed zij nadat er in diverse media berichten waren verschenen over de twijfels binnen de partij.

Oppositie binnen de coalitie
De afgelopen periode zagen we dat er bij coalitiepartijen CDA en ChristenUnie wrevel bestaat over de koers van dit kabinet. CDA leider Wobke Hoekstra bracht dit onder woorden in een interview, waarbij hij in ging tegen de lijn van het kabinet en zo het gezag van VVD-minister Van der Wal ondermijnde. Ook vanuit de ChristenUnie klinken geluiden van onvrede. Men lijkt daar van mening te zijn dat ze het kabinet weliswaar steunen, maar daar van de andere partijen te weinig voor terug krijgen.

Toen het debat op woensdag werd voortgezet, viel het dan ook op dat Kamerlid Raymond Knops (CDA) nagenoeg hetzelfde zei als zijn collega Kamerlid van de VVD. Ook hij pleitte in zijn bijdrage voor het voeren van ‘een goed gesprek’. En ook Knops liet, net als zijn collega Ellian, nog enige ruimte open om alsnog overtuigd te worden van het belang van deze wetgeving. Er is dus werk aan de winkel voor de LHBTI+ netwerken van zowel het CDA als de VVD.

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.