Interactief kunstwerk stelt religieuze veroordeling van LHBTI+ aan de kaak

Dit weekend is tijdens het Hoffestival in Dordrecht de eerste publieke tentoonstelling van het interactieve kunstwerk ‘My Beloved Child. The Growing Wall of Love’. Amateurkunstenaar Jarko De Witte van Leeuwen vraagt met het kunstwerk aandacht voor het spanningsveld tussen orthodoxe religie enerzijds en vrijheid en verdraagzaamheid anderzijds, in het bijzonder ten aanzien van de lhbtiq+ gemeenschap.

Maar ook wil hij laten zien dat geloof en seksuele diversiteit heel goed kunnen samengaan. Daarbij betrekt hij het publiek, dat onderdeel kan worden van een hartjesgordijn – The Growing Wall of Love – die om de beeldengroep ‘My Beloved Child’ staat. Iedereen kan daarvoor foto’s insturen via het instagram-account @thegrowingwalloflove of via mail.

“In de loop van de (recente) geschiedenis hebben mensen uit orthodox-religieuze hoek steevast een aantal bijbelverzen gebruikt om de lhbti+ gemeenschap te veroordelen en weg te zetten als ‘gruwel in de ogen van God'”, vertelt de kunstenaar. “Met alle schadelijke gevolgen van dien: psychische schade, trauma’s, verstoting door kerk en familie, fysieke en mentale geweldpleging, zelfdoding of zelfs moord. De cijfers zijn schrikbarend. En het debat over dit onderwerp lijkt zich in religieuze kring steeds verder te verharden. Over de hoofden van mensen, gelovigen, heen.”

Jarko De Witte van Leeuwen ziet dit als misbruik van de bijbel. “Mensen uitsluiten en ontdoen van hun menselijkheid op basis van een selectieve interpretatie van enkele bijbelverzen die als oneliners uit hun historische en bijbelcontext worden gerukt, heeft niets te maken met geloof, maar alles met onwetendheid, angst en blinde haat. Gelukkig ontstaat er in kerken steeds meer openheid over dit onderwerp en worden steeds meer kerkgemeenschappen echt inclusieve geloofsgemeenschappen, waar iedereen welkom is zoals die is. Dat neemt niet weg dat in orthodoxe kringen de standpunten zich verharden.”

My Beloved Child
“Ik geloof dat God Liefde is, en dat Hij van al Zijn kinderen houdt, zoals Hij ze heeft gemaakt. Ongeacht geslacht, de kleur van je haar, je ogen, je huid, en ongeacht je seksuele of genderidentiteit.

Mijn kunstwerk bestaat uit een beeldengroep die ik de naam My Beloved Child (Mijn geliefde kind) heb gegeven. Centraal staat Jezus Christus, die een doornenkroon uit het hoofd van een persoon trekt. Deze doornenkroon staat voor alle leugens en woorden van misbruik en het geweld dat deze persoon is aangedaan. Met Zijn andere hand houdt Jezus een steen tegen, die in de richting van de verwonde persoon wordt gegooid. Op de steen staat het woord ‘gruwel!’. Even verderop ligt een hoop stenen, klaar om gegooid te worden. Op sommige stenen staan de bijbelverzen die doorgaans misbruikt worden om de lhbti+ gemeenschap te veroordelen.

Het is een heftig en confronterend kunstwerk, dat zijn vinger haast letterlijk op de zere plek legt. Tegelijk is het een getuigenis van mijn geloof, een aanklacht tegen misbruik op grond van theologie en religie en een teken van hoop dat er steeds meer mensen opstaan tegen onrecht en veroordeling.”

Wall of Love
“Die hoop komt tot uiting in de ‘Wall of Love’ die ik rond de beeldengroep optrek. Een soort van ‘gordijn’ van veelkleurige harten, met daarop de foto’s van mensen, gelovigen en niet-gelovigen, die een muur van liefde willen vormen tegen de schending van mensenlevens en mensenrechten. Zij laten hiermee zien dat ze lhbti+ers steunen in hun strijd voor hun fundamentele mensenrechten, hun recht om te mogen liefhebben en geliefd te zijn, hun recht op veiligheid, en om te mogen zijn wie ze zijn, zonder te moeten vrezen voor veroordeling, haat, geweld, zonder voor hun leven te moeten vrezen. 

De Wall of Love bestaat dus uit een muur van kleurrijke harten en daarop de foto’s en namen van medestanders die staan voor een verdraagzame, liefdevolle en inclusieve wereld. Bezoekers van het kunstwerk moeten eerst door het gordijn van hartjes voordat ze bij de beeldengroep uitkomen. Daar is vervolgens plek en tijd voor bezinning, gebed en reflectie.

Interactief
De ‘Wall of Love’ is het interactieve gedeelte van het kunstwerk. Mensen die dit initiatief steunen, kunnen nu al hun foto’s opsturen, maar bezoekers van het kunstwerk kunnen ook ter plaatse op de foto gaan en zelf hun hartje in de Wall of Love hangen. De Wall of Love zal dus steeds verder groeien, vandaar de naam ‘The Growing Wall of Love’.

“Bij de openingstentoonstelling zal de ‘Wall of Love’ mogelijk nog bescheiden zijn van omvang, maar ik hoop en verwacht dat na verloop van tijd de ‘Wall of Love’ flink groeit. Na het Hoffestival wil ik met het kunstwerk het land in trekken, langs kerken, scholen, theaters, gemeentehuizen, festivals en events, wie me maar uitnodigt.

Ik hoop hiermee het gesprek over dit, voor sommigen, gevoelige thema te kunnen voeren en hopelijk een brug te slaan tussen orthodox gelovigen en de lhbtiq+ gemeenschap. Want ik geloof in liefde en verbinding, en dat dát de drijfveer is van de meeste mensen op aarde, om in harmonie en respect voor en met elkaar samen te leven.

En steeds zullen mensen ter plaatse hun steun zichtbaar kunnen maken door hun foto en hartje toe te voegen aan de Wall of Love. Het is mijn droom en visie dat na verloop van tijd de ‘Wall of Love’ zo groot is geworden dat het meerdere minuten duurt om langs en door alle harten te lopen voordat bezoekers bij het hart van mijn kunstwerk uit komen.”

Kunst DOOR Dordtenaren
Het idee voor dit kunstwerk ontstond toen Jarko De Witte van Leeuwen een oproep las van het Dordrechts Museum. Dordtse amateurkunstenaars werd gevraagd zich te melden om deel te nemen aan het project ‘Kunst DOOR Dordtenaren’ en een werk te maken rondom het thema ‘vrijheid en verdraagzaamheid’. Dit in het kader van de festiviteiten rondom de viering van de Eerste Vrije Statenvergadering, die dit jaar precies 450 jaar geleden plaatsvond in het Hof in Dordrecht.

Binnen zijn evangelische kerkgemeente is Jarko betrokken bij een groeiende groep lhbti+ gelovigen en hun straight allies. De indrukwekkende verhalen die hij daar hoorde, vormden de directe aanleiding om een kunstwerk te maken over de verhouding tussen religie en seksuele diversiteit. Hoe het voor sommige mensen schuurt, maar voor veel mensen ook juist heel goed samengaat.

Samen met De Witte van Leeuwen tonen nog negen amateurkunstenaars hun werk in en rondom de Kunstkerk en de Kloostertuin, in het kader van het Hoffestival op 9 en 10 juli in het Dordtse Hofkwartier.

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.