Tim Griemelijkhuijsen | Partij voor de Dieren Nijmegen

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf voor te stellen. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Tim Griemelijkhuijsen.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen
1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?
Zie je een moeilijke achternaam? Grote kans dat ik het ben. Mijn naam is Tim Griemelijkhuijsen en ik ben 28 jaar. Namens Partij voor de Dieren in Nijmegen doe ik mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. In het dagelijks leven werk ik bij een buitenschoolse opvang, waar we kinderen de natuur inbrengen. Daarnaast is mijn grote passie accordeon en hier doe ik dan ook van alles mee. Ik wil namens PvdD in de gemeenteraad omdat het voor mij de enige partij is die echt denkt aan de toekomst van onze stad, ons land en onze planeet. We zullen met z’n allen radicaal moeten veranderen om de wereld leefbaar te houden.
2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?
Het is belangrijk dat er rolmodellen zijn binnen de stad die deel uitmaken van de LHBTI-gemeenschap.  Ik draag met trots de regenboogvlag. Voor mij is het geen issue en ik wil graag laten zien aan eenieder in de stad die worstelt met de eigen identiteit dat je trots mag zijn op wie je bent. Omdat ik zelf tot de gemeenschap behoor is het in ingewikkelde politieke kwesties makkelijker voor te stellen hoe een minderheidsgroep iets kan ervaren en wat er nodig moet zijn. 
3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?
LHBTI-emancipatie bij sportverenigingen. Vanuit de gemeente zouden we hier veel meer in kunnen betekenen. Voorlichting, handvatten en ga zo maar door. Ieder persoon binnen Nijmegen heeft recht op een veilige plek om te kunnen bewegen en zichzelf te zijn.
4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?
Natuurlijk zijn wij altijd bereid om te praten met andere groene, progressieve partijen, maar houden wij ook vast aan onze idealen. Het is niet ons doel op zich om in een coalitie te komen, omdat je vanuit de oppositie ook veel van je idealen kunt verwezenlijken en andere partijen kunt aanjagen.
5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+emancipatie in je gemeente?
Nijmegen is een prachtige gemeente waar al veel gebeurt op het gebied van LHBTI+ emancipatie. Het beleid wat de stad voert heeft een roze kleur en veel is er al mogelijk. Echter is er helaas nog sprake van discriminerend geweld (zowel verbaal als fysiek) waar veel LHBTI+ inwoners mee te maken krijgen. Door veilige ontmoetingsplaatsen voor LHBTI-jongeren te bieden, voorlichting bij sportverenigingen (er zijn helaas nog steeds discriminerende spreekkoren te horen) en scholen en het aanpakken van straatintimidatie willen we dit verminderen. Daarnaast moet de drempel lager worden om als slachtoffer aangifte te doen. Dit kan bijvoorbeeld door sensitiviteitstraining van racisme/LHBTQIA+-onderwerpen bij de politie.
Daarnaast kan er in Nijmegen nog hard(er) gewerkt worden aan de gelijkheid van transgenders. Vooral binnen de bedrijfsvoering van gemeentelijke bedrijven merken we dat dit nog niet altijd gelijkwaardig is. Een genderneutraal toilet bij álle gemeentelijke gebouwen zou hier bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen.
6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?
Een nog mooiere stad waar we bij elke keer dat we de vlag hijsen kunnen zeggen: In Nijmegen zit het goed, hier kan iedereen zijn wie die wilt zijn en er is ruimte voor iedereen om veilig te wonen, sporten en te werken.

 

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.