Geert Rijken | PvdA Zaanstad

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf voor te stellen. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Geert Rijken.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen

1.  Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Ik ben Geert Rijken, 43 jaar jong. Maatschappelijk betrokken, sportief, humorvol en met een passie voor politiek. In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker voor 3 gemeenten met als aandachtsgebied het armoedebeleid. Ik ben regelmatig te vinden op mijn racefiets in het Noord-Hollandse landschap, maak graag een wandeling op het strand, of speel ik wat piano. Voor de PvdA ben ik kandidaat raadslid in Zaanstad. Mijn keuze voor de PvdA is omdat ik geloof in de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Voor mij betekent dat een samenleving waarin je elkaar helpt en er bent voor mensen als ze een steuntje in de rug nodig hebben. Daarnaast staat de sociaal-democratie voor gelijke kansen om daarmee als mens tot wasdom te komen en je talenten te kunnen ontplooien.

2.  In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

Door te zijn en uit te dragen dat ik sta voor een samenleving waarin we elkaar met open vizier tegemoet treden, onze verschillen omarmen en interesse in elkaar tonen, geef ik uiting dat Zaanstad een gemeente is voor iedereen.  Ik sta in goed contact met de Zaanse Regenboog. Dat zijn voor mij echte helden. Betrokken inwoners die opkomen voor de LHBTI+ gemeenschap en deze zichtbaar maken. De kunst is om elkaar te versterken. Om met elkaar te bouwen aan een gemeente waarin je jezelf kan zijn en waar je veilig bent.

3.  Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?

De kloof tussen arm en rijk moet kleiner worden. Daarvoor zijn meer betaalbare woningen nodig, moeten we durven investeren in wijken waar veel armoede is en gelijke kansen bieden in het onderwijs. Een woning, mee kunnen doen aan de samenleving en goed onderwijs voor elk kind is nodig om als mens te kunnen groeien. Als gemeente kan je het verschil maken met bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht, 40% sociale huurwoningen als eis bij nieuwbouw en geld durven te investeren in wijken en onderwijs waar veel ongelijkheid is.

4.  Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

Besturen, maar niet ten koste van alles. Je doet mee aan verkiezingen om je idealen te verwezenlijken. Een samenleving maak je samen. Het is een constante zoektocht om elkaar te vinden en met elkaars verschillen om te gaan. Dat is in een coalitie niet anders. Het vergt moed om te besturen. Want soms moet je wat van jezelf durven opgeven. Daar zit natuurlijk ook een grens aan. Dus besturen ja, maar als middel om je idealen te verwezenlijken. Met partijen die dichtbij staan is het makkelijk een college te vormen. Dan denk ik aan GroenLinks, D’66 en een lokale linkse partij ROSA.

5.  Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

Onder aanvoering van de Zaanse Regenboog gebeurt er een hoop moois in Zaanstad. Dat helpt om LHBTI+ gemeenschap zichtbaar te maken en te verbinden. Zo is in 2021 de eerste Zaanpride georganiseerd en komt deze in 2022 ook weer. Verbeterpunten liggen wat mij betreft dat gemeenten en onderwijs meer samen mogen optrekken om seksualiteit op scholen meer bespreekbaar te maken. Ook het opstarten van de dialogen met Kerken en Moskeeën valt winst te halen. Daarin zie ik voor de gemeente ook een rol. Tot slot moeten meldpunten meer zichtbaar worden.

6.  Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

Na 4 jaar hoop ik dat er meer betaalbare woningen zijn. Dat elk kind goed onderwijs kan volgen en kan meedoen aan sport en cultuur. Dat er dialogen plaatsvinden over verschillen. Dat er voldoende plekken zijn voor jongeren om hun talenten te ontplooien en te ontdekken wie ze zijn. Dat ik met mijn inbreng in de gemeenteraad een positief geluid van hoop laat horen en er in de debatten meer begrip en waardering voor elkaar ontstaat.

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.