Thomas Kamphuis en Moniek Roeloffs | Partij voor de Dieren Amersfoort

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf te profileren. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Thomas Kamphuis en Moniek Roeloffs.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen

1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Thomas Kamphuis (28) en ik neem deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort op plek 3. Ik heb mij aangemeld om mijzelf lokaal politiek in te zetten voor de Partij voor de Dieren. Dit, omdat het belangrijk is dat er in Amersfoort meer aandacht komt voor dieren, klimaat en natuur. Als partij is het belangrijk dat wij in de gemeenteraad vertegenwoordigd worden. Zo moet er gestopt worden met de intensieve kap van de gemeente en moet er meer natuur in elke buurt komen. Daarnaast kan de gemeente meer doen voor haar inwoners in plaats van steeds opnieuw geld te stoppen in prestigeprojecten. Als persoon wil ik mij onder andere daarvoor graag inzetten namens de Partij voor de Dieren.

2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

De Partij voor de Dieren is een inclusieve partij waar ik mij heel prettig bij voel. Het is fijn dat ik kan laten zien dat ik LHBTI+-er ben door mijzelf te zijn. In mijn politieke werk wil ik vooral mijzelf kunnen zijn, waarbij ik door groene-progressieve politiek te bedrijven een beter Amersfoort kan realiseren.

3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeenste zou willen aanpakken?

Dat dierenwelzijn en het groen in de stad eindelijk goed onder de aandacht komen van de gemeente. Op deze manier kan de stad leefbaarder worden voor al haar bewoners. Kapotgemaakt leefgebied van dieren wordt binnen de gemeente hersteld en uitgebreid. Dit is zeker een van de belangrijkste zaken die direct moet worden opgepakt. 

4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

We zijn altijd bereid om te praten met andere groene progressieve partijen, maar houden ook vast aan onze idealen. Het is geen doel op zich om in een coalitie te komen. Ook vanuit de oppositie kun je veel van je idealen verwezenlijken en andere partijen aanjagen.

5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

De gemeente moet kijken waar de LHBTI+ emancipatie verder kan worden ondersteund. De lokale overheid voert in Amersfoort een krachtig LHBTI+-emancipatiebeleid. Bijvoorbeeld initiatieven die het onderwijs LHBTI+ vriendelijker maken worden actief door de gemeente Amersfoort gesteund.

6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

In de komende vier jaar hoop ik dat wij een duurzamere en groenere stempel kunnen drukken op het beleid van de gemeente Amersfoort. Dit kan doormiddel van kleine stapjes of door de grotere lokale issues aan te pakken. Het is cruciaal dat er op lokaal niveau stappen worden gezet om het tij te keren tegen het verlies van natuur en biodiversiteit.

_ _ _ _ _

1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Ik ben Moniek Roeloffs, 31 jaar oud en in het dagelijkse leven houd ik mij bezig met de culturele sector. Ik ben verkiesbaar namens Partij voor de Dieren omdat ik mij zorgen maak over de leefbaarheid van onze planeet en de manier waarop wij met dieren, de natuur en elkaar omgaan.

2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

Over het algemeen heeft mijn geaardheid niet zo veel te maken met wie ik ben, maar als er een politieke issue aan bod komt die te maken heeft met LHBTI+ers dan schroom ik niet om vol overtuiging op te komen voor onze gemeenschap.

3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?
Het herstel van de excessieve bomenkap in Amersfoort. Al jaren worden er duizenden bomen gekapt zonder dat daar nieuwe bomen voor in de plaats komen, terwijl dat wel verplicht is en noodzakelijk is voor een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur.

4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?
We zijn altijd bereid om te praten met andere groene progressieve partijen, maar vasthouden aan onze idealen heeft ons gemaakt tot wat we zijn en dat past naar mijn mening beter in de rol van een oppositiepartij.

 5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

Er is enorm veel ruimte voor verbetering als het komt op voorlichting op (middelbare) scholen over LHBTI+ gerelateerde zaken, denk bijvoorbeeld aan de anti-homo verklaring waar ook een Amersfoortse school voor in het nieuws kwam.
Veel tieners durven niet uit de kast te komen uit angst om gepest te worden, niet alleen door medeleerlingen, maar ook door docenten.

6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

Ik hoop mijn fractie goed te kunnen ondersteunen waardoor de bomenkap zal worden gerectificeerd en de rechten van LHBTI+ers worden versterkt.

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.