Stella Pieterson | Partij voor de Dieren Zaanstad

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf te profileren. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Stella Pieterson.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen
1.  Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?
Ik ben Stella Pieterson (46). Ik ben fractiemedewerker bij de Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Daarnaast ben ik steunfractielid voor de Partij voor de Dieren in Zaanstad en daar hoop ik na 16 maart raadslid te worden. Ik ben daarvoor onlangs naar Zaanstad verhuisd. Rechtvaardigheid is voor mij een van de belangrijkste thema’s in het leven en de reden om politiek actief te zijn. Het ‘beschermen van het belang van de kwetsbaarsten tegen het recht van de sterkste’ was voor mij de reden om me aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren. Vooral omdat daarbij uitdrukkelijk ook de niet-menselijke dieren in de morele cirkel zijn opgenomen.
Degenen met de macht horen op te komen voor degenen met minder macht. De Partij voor de Dieren is de enige partij die het niet om die macht te doen is, maar om het vertegenwoordigen van al die mensen en andere dieren die zelf die kans niet of niet genoeg krijgen. LHBTIQA+ personen zijn op veel plekken ondervertegenwoordigd, ook in de politiek. Omdat hun perspectief mist, wordt daar in beleid en uitvoering te weinig rekening gehouden. Diversiteit maakt de stad rechtvaardiger en veiliger – als het gewaardeerd wordt.
2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?
Ik heb me nooit (helemaal) een meisje gevoeld. Omdat daar vroeger weinig begrip voor was, heb ik dat lang voor me gehouden. Onder andere daardoor snap ik goed hoe het is om niet te kunnen zijn wie je bent, niet te kunnen leven zoals je wil. Ik snap dat dat vrijheid kost, maar ook dat het de veiligste keuze kan zijn. Mijn compassie met iedereen die voor dit soort situaties en keuzes staat, heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Ik gebruik het podium dat ik heb in de raad om op te komen voor (onder andere) LHBTIQA+ personen. En alleen al mijn aanwezigheid zorgt ervoor dat raadsleden zich bewust worden van het feit dat er meer is dan alleen ‘man of vrouw’: ik heb ervoor gekozen om niet met mevrouw of meneer aangesproken te willen worden. Nu ben ik ‘Steunfractielid Pieterson’. Al gaat dat nog niet altijd goed, de gemeenteraad moet ruimte maken voor non-binaire mensen.
3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?
Uit recent onderzoek van de RUG blijkt dat lhbtiqa+-jongeren veel vaker gepest worden op school. Ik wil dat er een actieplan komt om de veiligheid van deze jongeren op scholen te verbeteren.
4.  Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?
We zijn altijd bereid om te praten met andere groene progressieve partijen, maar houden ook vast aan onze idealen. Het is geen doel op zich om in een coalitie te komen. Ook vanuit de oppositie kun je veel van je idealen verwezenlijken en andere partijen aanjagen. En dat doen we ook!
5.  Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?
Ik denk dat er op alle gebieden nog veel te winnen is: op scholen, op het werk, in de zorg en op de werkvloer. Aangifte doen van discriminatie of intimidatie moet veiliger worden of voelen en vertrouwenspersonen moeten deskundigheid hebben. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door een divers personeelsbestand en een inclusieve werksfeer. Ook in de communicatie moet dit blijken.
6.  Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?
Naast bovengenoemde plannen wil ik nog één ding noemen. Lhbtiqa+-asielzoekers kunnen niet altijd op evenveel begrip rekenen. Ik weet dat Zaanstad voor deze groep een kleinschalige opvang overweegt. Ik zou dat fantastisch vinden, en wil graag als raadslid eraan bijdragen dat we realiseren.

 

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.