Mark Achterbergh-Copier | VVD Haarlemmermeer

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf te profileren. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Mark Achterbergh-Copier.
Redactie: Rick van der Made en Marene Elgershuizen

 

1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Mijn naam is Mark Achterbergh-Copier (34) en ik woon samen met mijn man Rob en hond Diva in het mooie Halfweg (Haarlemmermeer). Sinds kort ben ik jurist internationaal bij het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) van de politie. Daarvoor was ik zo’n 16 jaar politieagent op straat in Amsterdam en was ik voorzitter van het LHBTIQ+ netwerk Roze in Blauw Amsterdam. Voor het netwerk ben ik nog steeds actief, maar dan landelijk.

Sinds 2019 ben ik gemeenteraadslid namens de lokale VVD in de gemeente Haarlemmermeer. Voor de verkiezingen van 2022 heb ik mij opnieuw verkiesbaar gesteld als kandidaat en sta ik op een verkiesbare plaats (lijst 1 plek 7). Daarnaast ben ik op dit moment namens de VVD, kandidaat Tweede Kamerlid (plek 59). Ik ben iemand die drijft op rechtvaardigheid. Het is belangrijk dat iedereen vrij moet kunnen zijn om zichzelf te zijn. De liberale waarden die de VVD aanhangt, passen daarom goed bij mij. En het is een politieke club die heel divers is en openstaat voor iedereen. Ik ben niet ‘die homo’, nee ik ben gewoon Mark uit Halfweg. En dat spreekt mij enorm aan.

2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

Als lid van de Regenboogfamilie is het zijn van LHBT’er onderdeel van mijn identiteit. Het speelt dus zeker een rol in mijn politieke werk. Zo was Haarlemmermeer geen regenbooggemeente toen ik als raadslid begon; nu wel. En daar ben ik heel trots op. Ook heb ik een wijzigingsvoorstel ingediend bij de nieuwe Wet inburgering, waarbij nieuwkomers nu ook moeten verklaren dat zij de rechten en gelijkwaardigheid van vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap moeten erkennen. Verder probeer ik als LHBT’er zichtbaar te zijn, als raadslid in de gemeenteraad en als ambassadeur van onze jongerengemeenteraad voor onze jongeren. Net als politieman, heb ik als raadslid een belangrijke voorbeeldfunctie. Hiermee laat ik zien dat een LHBT’er ook raadslid kan worden en dat je er mag zijn.

3.  Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?

Het is belangrijk dat minderheidsgroepen niet worden vergeten. Ik blijf daarom aandacht vragen voor LHBT-gerelateerde onderwerpen. Zo heb ik recent nog vragen gesteld over het uitblijven van het inzetten van het Regenboogloket door de gemeente. Een, in mijn ogen, belangrijke schakel in de hulp bij voornamelijk jongeren om veilig uit de kast te kunnen komen.

4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

Het is aan de kiezer om te bepalen hoeveel zetels we straks halen. Nu zijn we de grootste partij van de gemeente en leveren we twee wethouders. Op basis van de verkiezingsuitslag gaat gekeken worden of en met wie er een coalitie gevormd kan worden. Zelf zou ik graag weer willen besturen, omdat je dan de belangen van je kiezers nog beter kan behartigen. Als de kiezer echter anders bepaalt, dan zal ik met net zoveel passie en overtuiging oppositie voeren. Het gaat er uiteindelijk om dat we allemaal in een mooie gemeente willen wonen. Die samenwerking zou dan wel met partijen moeten zijn die bewezen betrouwbaar zijn, niet tijdens elke raadsperiode zetels verliezen, die hun afspraken nakomen en die niet indruisen tegen de liberale waarden die ons VVD-team aanhangt.

5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

Er is in onze gemeente mijns inziens nog onvoldoende zicht op LHBT-gerelateerde incidenten, waarbij LHBT’ers het slachtoffer worden van mishandeling, bedreiging, belediging en/of intimidatie. Het is daarom van belang dat onze gemeente als Regenbooggemeente zich blijft inzetten voor de zichtbaarheid van LHBT’ers. Daarbij vind ik het als lid van Roze in Blauw belangrijk dat we blijven werken aan de toegankelijkheid van het netwerk om de drempel om naar de politie te stappen te verlagen en om de meldingsbereidheid van LHBT-gerelateerde misdrijven te vergroten. Dat maakt onze gemeente veiliger, omdat we dan de daders van dit geweld hard kunnen aanpakken. Om die drempel te verlagen, is Roze in Blauw 24/7 bereikbaar op 088-1691234. Verder ben ik ervan overtuigd dat onze gemeente bovengemiddeld aandacht heeft voor de Regenbooggemeenschap.

6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

Vanuit mijn rol als gemeenteraadslid zal ik mij blijven inzetten om meer woningen te realiseren, specifiek voor onze jongeren en ouderen. Ook wil ik bij onder meer de inburgering aandacht blijven besteden aan onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBT-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst. Onze gemeente Haarlemmermeer is mooi, maar het kan altijd beter. En daar ga ik mee aan de slag!

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.