Mark Mülders | GroenLinks Maastricht

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf te profileren. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Mark Mülders.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen

Foto: Willem Verhaeg

 

1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Mark Mülders, opgegroeid in een warm Limburgs gezin, al bijna 10 jaar woonachtig in Maastricht en #4 op de kandidatenlijst van GroenLinks. Op 25 januari beëdigd als Burgerlid voor GroenLinks in de gemeente Maastricht. In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor een sociaal-culturele organisatie die cultuurparticipatie realiseert voor ouderen. In mijn werk ben ik een verbinder. Dat vind ik heel belangrijk. Daarnaast werk ik ook als freelancer in de culturele sector en zit ik dit jaar in de afronding van de implementatie van een VWS-programma. Als freelancer ben ik verbonden aan theaterproducties en festivals. In deze functies kan ik mijn creativiteit kwijt.

Maar als je echt iets wilt veranderen, dan moet je een politieke carrière ambiëren. Vandaar dat ik ook deze stap heb gezet. Ik volg GroenLinks al jaren. Ze staan vooraan wanneer het over het klimaat gaat, maar ze zijn ook heel duidelijk in het debat over diversiteit. Voormalig GroenLinks Tweede Kamerlid Nevin Özütok nam bijvoorbeeld mede het initiatief vanwege het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet. Het eerste artikel van de Grondwet beschrijft gronden op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden. Met de beoogde uitbreiding wordt een verbod op discriminatie vanwege handicap en seksuele gerichtheid expliciet aan het artikel toegevoegd. GroenLinks is wat mij betreft, naast een voorvechter van de klimaatdoelstellingen, de diversiteitspartij. Daar voel ik mij senang bij!

2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

In mijn politieke werk gaat het niet om mijn geaardheid, maar gaat het om het feit wie ik als persoon ben en welke kennis en ervaring ik meebreng naar de raad. Het gaat in de raad niet om mij als persoon, maar om de mensen uit heel de stad Maastricht die ik mag vertegenwoordigen. En daar is de LHBTI gemeenschap een onderdeel van. Dat ik straks deze portefeuille ambieer is geen geheim. Onlangs ben ik op 25 januari beëdigd als Burgerraadslid en heb ik momenteel de LHBTI portefeuille al. Maar op de kandidatenlijst sta ik als Mark Mülders, met een achtergrond in de sociaal-culturele sector. Behalve deze portefeuille ambieer ik als raadslid dan ook portefeuilles zoals jeugdzorg en cultuur.

3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?

Er zijn heel veel zaken die ik samen met de voltallige fractie wil bereiken. Laat ik dan beginnen met een LHBTI gerelateerd onderwerp. Ik zou het een mooi streven vinden wanneer Maastrichtse zorginstellingen het Roze Loper certificaat behalen. Op die manier hebben deze organisaties een zichtbaar keurmerk dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg. Daarnaast wordt de organisatie met dit keurmerk zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. De Roze Loper kan gebruikt worden in woonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking maar ook welzijnsorganisaties en de GGZ. Een paar uur na mijn beëdiging heb ik hier met het raadslid Menno Janssen al schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

Jolande Sap zei ooit “Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht” die uitspraak is me altijd bij gebleven. Je kan aan de zijlaan staan en overal wat van vinden of je neemt verantwoordelijkheid en probeert zoveel mogelijk groene en sociale thema’s binnen te halen door te besturen. We staan voor genoeg uitdagingen in Maastricht en het lijkt mij mooi dat GroenLinks de komende jaren wederom in het college zit. Uiteindelijk spreekt de kiezer 16 maart en zal moeten blijken welke partijen met elkaar formeren. Om nu al partijen uit te sluiten lijkt mij nog wat te vroeg. Naast de inhoud is het onderling vertrouwen in elkaar ook heel belangrijk voor het vormen van een nieuw college. Maar de kans dat GroenLinks samen met de PVV of FvD in een college stapt lijkt mij nihil. Daarvoor zijn de inhoudelijke verschillen te groot.

5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

Ik ben een voorstander van integraal samenwerken. Ik hoop dat organisaties maar ook ondernemers en personen die de belangen van de LHBTI gemeenschap behartigen elkaar meer gaan opzoeken en niet de (eigen) organisatie maar de doelgroep centraal stellen.

6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

“Heb je even?” Ik heb best een lijstje met zaken die ik wil bereiken maar mijn politieke agenda wordt ook deels bepaald aan de hand van de actualiteiten. Ik wil mij behalve de LHBTI thema’s als onderdeel van de sociale agenda ook met hart en ziel inzetten voor de culturele sector. Een sector die ook zeer geliefd is bij de LHBTI doelgroep, maar waar ook veel LHBTI-ers werkzaam in zijn. Overal lees je dat politieke partijen meer steun willen voor de ondernemers van restaurants bijvoorbeeld. Dat snap en begrijp ik volkomen. Maar als er één sector is die het ook écht zwaar heeft, dan is het de culturele sector. “Je kon tijdens de lockdown afgelopen maand vanuit een restaurant een drie gangen menu aan huis laten bezorgen, maar niet de volledige opera Tosca inclusief live orkest” aldus Mülders. Maastricht kent prachtige gezelschappen zoals o.a. Opera Zuid, philharmonie zuidnederland en Toneelgroep Maastricht. Ik vind het dan ook echt van belang dat deze gezelschappen blijven bestaan en dat het publiek ook weer naar hen komt kijken zodra het mogelijk is.

Contact met Mark?

Zijn nickname op Instagram is mar.ers
Via Twitter is Mark te volgen via www.twitter.com/MuldersMark

 

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.