Anthony van Amesfoort | Volt Amsterdam

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf voor te stellen. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Anthony van Amesfoort.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen
1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?
Mijn naam is Anthony, ik ben 38 jaar en woon al geruime tijd in Amsterdam, waar ik bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart te vinden ben op plek nummer 10 op de lijst van Volt Amsterdam. Naast mijn werk als Finance Manager ben ik vaak op tennisbaan te vinden, eet ik graag een hapje met vrienden of ben ik op bezoek bij familie. Daarnaast reis ik graag en zet ik mij in voor de LHBTI community als bestuurslid van Stichting Pride and Sports waar we streven naar meer acceptatie van de community in sport.
Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld voor Volt vanwege het progressieve karakter gericht op oplossingen waarbij de juiste onderwerpen (uitdagingen) op de agenda staan. Naast de uitdagingen van de 21e eeuw (bijv. digitalisering en klimaatverandering) heeft Volt een nieuwe kijk op de economie waarbij niet gekeken wordt naar welvaart maar naar welzijn, welzijn voor mens, dier en planeet. Daarnaast zijn gelijke kansen voor iedereen en het meebeslissen van burgers de basis voor het maken van beleid. Ik wil mij bij Volt inzetten voor gelijke kansen, met name op de arbeidsmarkt en veiligheid op straat. Amsterdam is een mooie stad maar op het gebied van veiligheid van kwetsbare groepen (jongere vrouwen of de LHBTI community) valt nog veel te winnen.
2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?
Onder andere mijn geaardheid is voor mij een drijfveer geweest om de politiek in te gaan. Als homo met een Nederlands/Surinaamse achtergrond wijk ik vaak af van de geldende norm. Ondanks dat ik beperkt met discriminatie te maken heb gehad vind ik het belangrijk om dit onderwerp aan te kaarten. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat een stad tot beter beleid komt bij een diverse samenstelling in de gemeenteraad. Belangrijke voorwaarde bij een diverse samenstelling is, dat er ruimte is voor eenieder om zichzelf te zijn, als deze ruimte er niet is wordt dit voordeel teniet gedaan.
3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?
We willen mensen met een uitkering stimuleren om weer de arbeidsmarkt op te gaan. Werken moet lonen, daarom wilt Volt experimenteren met het behoud loon (tot een max. van EUR 200,-) voor mensen die (langdurig) een uitkering genieten en weer aan het werk gaan. Ook willen we werk maken van acceptatie en discriminatie van de LHBTI community door middel van het rolmodellenaanpak en gebruik maken van het model van Movisie (Wat werkt bij het verminderen van discriminatie?). Met name op het vergroten van inleving en empathie en het veranderen van sociale normen kan de gemeente een rol een spelen.
4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?
Alhoewel Volt voor het eerst meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen denken we wel een nieuwe vorm van politiek te bedrijven waarbij transparantie en pragmatisch werken centraal staat. We denken hierdoor meer impact te kunnen maken in een coalitie. Volt is een partij die op zoek gaat naar de overeenkomsten met andere partijen. We zullen daarom kijken welke partijen het dichtst bij ons staan, uiteraard zullen we met deze partijen als eerst in gesprek gaan om de mogelijkheden tot een coalitie te bespreken.
5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?
Veel, heel veel! Het actieonderzoek Anti-Discriminatie LHBTIQ+ wat opgesteld werd in opdracht van de gemeente Amsterdam en pas in juli werd gepubliceerd zegt iets over de acceptatie van de LHBTI community in Amsterdam, deze is niet best. Gelukkig draagt het rapport tal van voorstellen aan waar de gemeente mee aan de slag kan. De belangrijkste zijn ‘brede’ informatiecampagnes en ‘zichtbaarheid’ van tolerantie in de stad. Als gemeenteraadslid hoop ik deze voorstellen hoog op de agenda te kunnen agenderen in de gemeenteraad.
6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?
Het belangrijkste wat Volt in een termijn van 4 jaar hoopt te bereiken is meer vertrouwen in de gemeenteraad. Dit denken we te bereiken door een transparante bestuurscultuur waarbij er voldoende ruimte is voor burgerparticipatie om meer draagvlak te creëren. Wat ik zelf hoop te bereiken is een stad waar iedere Amsterdammer zich gewaardeerd voelt, er ruimte is om jezelf te kunnen zijn en waarbij de Amsterdammers meer met elkaar in verbinding.
*
page2image2372287840

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.