Stephanie Eveline Waal | Haagse Stadspartij Den Haag

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf voor te stellen. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Stephanie Eveline Waal.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen

 

1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Mijn naam is Stephanie Eveline Waal, en ik ben een 24-jarige masterstudent, blogger/content creator, en

kandidaat raadslid namens de Haagse Stadspartij (HSP). Momenteel ben ik bezig met het behalen van mijn

master in internationale betrekkingen en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Via mijn social media

content probeer ik om informatie over politiek, sociaaleconomische onderwerpen, en maatschappelijke

vraagstukken toegankelijk te maken voor een breed publiek. In mijn vrije tijd schrijf ik naast kritische

(opinie)stukken over zulke kwesties ook gedichten en persoonlijke stukken, en maak ik graag muziek.

 

Zoals de naam van de partij al doet vermoeden, doe ik mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag.

Ik wil namens deze partij de gemeenteraad in omdat ik ervan overtuigd ben dat het roer nu écht om moet, en

de HSP is in mijn ogen een partij die niet bang is om de vinger op de zere plek te leggen en impopulaire maar

noodzakelijke keuzes te maken. De partij zet zich onbeschaamd in voor de rechten en het welbevinden van

gemarginaliseerde groepen, zoals sekswerkers, LHBT+ personen, dak- en thuislozen, en personen van kleur.

Met oog op deze groepen hanteren wij als partij dan ook een intersectionele benadering van kwesties als

armoedeproblematiek, woningnood, en de klimaatcrisis.

Daarnaast leeft binnen de HSP het motto “geen woorden, maar daden.” De partij agendeert dus niet alleen in de raad, maar organiseert ook regelmatig demonstraties en zet in samenwerking met bewoners initiatieven op om lokale problematiek aan te pakken wanneer actie vanuit de raad uitblijft. Ik denk dat de HSP hierdoor goed toegerust is om de belangen van bewoners te behartigen die anders veelal ongehoord zouden blijven. Bij de HSP wordt niemand in de steek gelaten, en die sociale insteek heeft de gemeente Den Haag hard nodig.

2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

Mijn LHBT+ zijn speelt een significante rol in mijn politieke werk. Binnen de partij ligt mijn focus namelijk vooral op LHBT+ en vrouwenemancipatie, gendergerelateerd (seksueel) geweld, evenals queerfobie* en het geweld dat daaruit voortvloeit, zijn tot op heden problemen in Nederland — en zo ook in Den Haag. Als non-binair en biseksueel persoon heb ik zelf ook meermaals met (seksuele) intimidatie/geweld en Queerfobie te maken gehad in onze stad.

De realiteit is nu eenmaal dat ook Den Haag nog lang niet altijd veilig is voor LHBT+personen en vrouwen. Daarom wil ik me niet alleen inzetten voor meer inclusie, of dat nu in de vorm van genderneutrale toiletten of van voorlichting met oog op seksualiteit en genderdiversiteit is, maar vooral ook voor meer veiligheid. Hiervoor moet anti-LHBT+ geweld en gendergerelateerd geweld ook als zodanig geregistreerd en aangepakt worden, en daar zou ik o.a. binnen de raad voor willen pleiten.

3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?

Naast de bovengenoemde aandachtspunten, zou ik ook graag de afvalproblematiek in Den Haag aan willen

pakken. Onlangs is de hashtag #OngehoordLaak in gebruik gekomen, en ik begrijp volledig waarom. Ik heb zelf

in Laak gewoond, waar overvolle afvalcontainers constant voor zwerfvuil en dus een vervuilde leefomgeving

zorgden. Klachten hierover leken echter aan dovemansoren gericht te zijn, en dit is symptomatisch voor een

groter onderliggend probleem in onze gemeente. Zulke problematiek treft namelijk met name armere wijken

(zoals Laak), waar (gevoelsmatig) überhaupt al weinig of niet naar omgekeken lijkt te worden. Natuurlijk is de

afvalproblematiek hier slechts één voorbeeld van, maar dit aanpakken kan een goede eerste stap zijn om bewoners te laten weten dat ze wel gehoord worden, dat hun buurt er wel toe doet. Bovendien heeft iedereen ook gewoon recht op een schone leefomgeving, en wordt het tijd dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

 

4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

Zelf zou ik open staan voor zowel besturen als oppositie. Het voordeel van besturen is natuurlijk dat je meer

invloed op (de uitvoering van) het coalitieprogramma, het gemeentebestuur, en dagelijkse besluiten hebt. Van

de deelnemende partijen in Den Haag denk ik dat onze idealen waarschijnlijk het meest overeenkomen met

die van GroenLinks, de PvdA, en de PvdD. Ik zou met deze partijen dus wel een college willen vormen.

Echter acht ik de kans groter dat onze partij oppositie zal voeren. Ik denk dat je als oppositiepartij tot op zekere

hoogte minder concessies hoeft te maken, en doorgaans dus meer ruimte krijgt om je idealen te verdedigen

en met een kritische blik beleidsvoorstellen onder de loep te nemen. Als oppositiepartij kan je dus ook zorgen

dat de belangen van kwetsbare en minderheidsgroepen ook worden gehoord in de raad, iets wat onze partij

duidelijk aan het hart gaat.

5. Wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

Zoals gezegd zijn Queerfobie en anti-LHBT+ geweld ook in Den Haag nog steeds prevalent. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel. Zo hebben bewoners nog niet de optie om in correspondentie van de gemeente op een genderneutrale wijze aangesproken te worden, en zouden er meer genderneutrale toiletten en opvangplekken voor LHBT+ dak- en thuislozen gerealiseerd mogen worden. Ook is er behoefte aan meer Queer-friendly uitgaansgelegenheden en ontmoetingsplekken. Dit vraagt dus om meer steun voor lokale Queer initiatieven en organisaties.

Daarnaast heeft Queerfobie onder politieagenten een negatieve invloed op hun relatie met LHBT+ personen, die hierdoor terughoudender zijn met aangifte doen wanneer er sprake is van anti-LHBT+ geweld of discriminatie. Dit vermindert de veiligheid van LHBT+ personen en de zichtbaarheid van de problematiek waar onze gemeenschap mee te maken heeft. Diversiteitstrainingen voor politie en speciale meldpunten zouden hierbij kunnen helpen, evenals (preventieve) voorlichtingen of campagnes gericht op bewoners, met als doel anti-LHBT+ geweld en discriminatie te voorkomen door Queerfobie zelf aan te pakken. Eens per jaar de stad met Pride-vlaggen volhangen en hiermee haar vermeende steun voor LHBT+ emancipatie te paraderen, is niet genoeg om deze emancipatie daadwerkelijk te bevorderen. Hiervoor is consistent ondersteuning vanuit de gemeente nodig, en ik hoop dit met de HSP te kunnen realiseren.

 

6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

Ik hoop bij te kunnen dragen aan een inclusiever, toleranter, groener, en socialer Den Haag. Waar iedereen

zich veilig en welkom voelt. Waar we mensen in armoede helpen in plaats van straffen. Waar we

natuurbehoud en vergroening prioriteren. Waar niemand onvrijwillig op straat hoeft te leven. Waar

(geestelijke) gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is. En waar we onze verschillen vieren,

in plaats van elkaar hierop af te rekenen.

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.