Sam Elfvering | D66 Ede

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf te profileren door het beantwoorden van dezelfde zes vragen. Deze keer: Sam Elfvering.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen

1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Mijn naam is Sam Elfvering, ik ben 26 jaar en ik ben kandidaat in Ede namens D66 bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels ben ik iets meer dan 10 jaar lid van D66. Tien jaar geleden ben ik lid geworden om dat D66 voor mij staat voor gelijke kansen, het beste onderwijs en een blik op de toekomst. Ook nu, 10 jaar later, zijn dat nog steeds  de redenen dat ik me voor D66 inzet.

Ik wil graag de gemeenteraad in namens D66 omdat ik namens D66 graag wil bijdragen aan een Ede waar iedereen meedoet ongeacht je achtergrond. Ik hoop bij te mogen dragen aan een cultuur van luisteren in de raad. Alleen door te luisteren en door het gesprek aan te gaan kunnen we de afstand tussen burger en politiek verkleinen en het vertrouwen in de overheid en de politiek proberen te herstellen.  

2.      In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

Mijn eigen coming out ging eigenlijk heel gemakkelijk. Maar ondanks dat het “makkelijk” ging zijn er zeker periodes geweest dat ik me “anders” heb gevoeld en soms ook eenzaam. Die gevoelens hebben me wel gesterkt in het idee dat iedereen ongeacht wie je bent en wat je achtergrond is mee moet kunnen doen. Ik gun niemand eenzaamheid. Dat is dan ook zeker een reden waarom ik me graag wil inzetten voor gelijke kansen en voor een Ede waar iedereen meedoet.

3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?

Ik zou bijdragen aan het herstel van het vertrouwen van burgers in de politiek en de overheid. Om daar aan bij te dragen zou de raad een gewoonte kunnen maken van een jaarlijks debat over transparantie, democratie en participatie. Dit zou een moment kunnen zijn waarop de raad en het college openlijk reflecteren op het functioneren van de lokale democratie.

Luisteren we wel voldoende? Zoeken we het gesprek voldoende op? Vallen en groepen buiten de boot? Ik hoop dat dit kan bijdragen aan een levendige democratie waar we goed nadenken over hoe we vormgeven aan luisteren, democratie, transparantie en participatie.

4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

Als we onze idealen en ons beeld voor Ede waar willen maken moeten we bereid zijn om te besturen mochten de kiezers ons dat vertrouwen geven. Als D66 Ede willen we graag bouwen aan een Ede voor iedereen. Dat betekent een Ede met goed onderwijs, een goed klimaat en voldoende betaalbare woningen. Alle partijen waarmee we toewerken naar dat Ede zijn wat mij betreft mogelijke college partners mochten de kiezers ons die kans gunnen.

5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

In Ede worden er zeker goede stappen gezet wat betreft LHBTI+ emancipatiebeleid. Zo is Ede bijvoorbeeld sinds februari 2021 een regenbooggemeente. Wat ik persoonlijk jammer vindt is dat als er gesproken wordt over zichtbare LHBTI+ symboliek (zebrapad, bankje ect.) dat er nog steeds wordt aangehaald dat dit voor “onrust” zou zorgen. Wat ik hoop mee te geven is dat welke LHBTI+ symboliek dan ook nooit onrust creëert. Het maakt bestaande onrust alleen maar zichtbaar. Die zelfde onrust ervaart een LHBTI+er dus iedere dag.

Daarnaast hoop ik het college scherp te kunnen houden op hun beloftes als het gaat om LHBTI+ zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid. De eerste stap is gezet door Ede uit te roepen als regenbooggemeente. Nu is het aan het college en raad om te laten zien wat het betekent om een Ede na te streven VOOR IEDEREEN.

6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

Ik hoop bijgedragen te hebben aan minder afstand en meer vertrouwen tussen burger en overheid (de gemeente en de raad). Ik hoop dit te doen door actief werk te maken van voorstellen die de democratie, participatie en transparantie ten goede komen. Daarnaast hoop ik dat ik over vier jaar bijgedragen heb aan een Ede waar iedereen mee kan doen. Dat betekent focus op goed onderwijs, een gezond klimaat en betaalbare woningen voor iedereen in Ede.

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.