Lindsey Stone | Partij voor de Dieren Zutphen

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf te profileren. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Lindsey Stone.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen

1. Wie ben je, wat doe je, hoe oud ben je? Voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Ik ben Lindsey Stone, 43 jaar en werk als pgb-begeleider. Daarnaast ben ik voorzitter van de afdeling Gelderland voor de Partij voor de Dieren. De partij doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zutphen en ik ben nummer 2 op de kieslijst. De Partij voor de Dieren is een emancipatiepartij die een stem wil geven aan de kwetsbaren in de samenleving en wil opkomen voor de Aarde en al haar bewoners.

Gemeentelijk beleid heeft directe en bepalende invloed op de leefomgeving en het geluk en welzijn van de mensen en dieren die er wonen. Daarnaast kan het slim toepassen van kleinschalige maatregelen grote ecologische winst opleveren en bijdragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatproblematiek. Helaas is het Zutphense gemeentebeleid niet ambitieus genoeg en is er veel meer winst te behalen voor de stad en al haar inwoners. Daarom wil ik actief worden in de lokale politiek.

2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

Toen ik in de jaren ‘90 in Zutphen kwam wonen was er geen ontmoetingsplek voor gelijkgezinden en er was ook geen informatie beschikbaar om je te helpen met je persoonlijke ontwikkeling waar het gaat om seksuele voorkeur en genderkwesties. Er waren destijds twee landelijke bladen beschikbaar die specifiek voor de LHBTQIA+-gemeenschap werden uitgegeven. Dit waren informatieve tijdschriften, maar ze stonden naast de pornobladen op de bovenste plank van de plaatselijke tijdschriftenwinkel.

Als jonge tieners waren mijn beste vriend en ik wanhopig op zoek naar inhoud die representatief was voor onszelf en wat we voelden, maar we voelden ons volkomen beschaamd om iets van de bovenste plank te pakken en onze geheime innerlijke werelden zo zichtbaar te stellen voor de vreemdeling aan de andere kant van de toonbank. Om de schaamte te verminderen kochten we om de beurt de tijdschriften.

In onze late tienerjaren probeerden enkelen van ons de holebi-avonden in Zutphen te organiseren. Een plaatselijk café was zo vriendelijk om ons één keer per maand ruimte aan te bieden, maar we konden niet genoeg mensen bereiken om het tot een succes te maken. We hadden nauwelijks geld voor reclame en we moesten de ruimte delen met de vaste gasten van de kroeg, wat niet voor iedereen prettig voelde. Uiteindelijk hebben we het initiatief stopgezet.

De laatste jaren is in de Zutphense raad meer aandacht voor LHBTQIA+-onderwerpen gekomen, maar we hebben nog een lange weg te gaan. De LHBTQIA+-jeugd van vandaag heeft het nog steeds moeilijk en zelfs volwassenen zoals ik, die op hun gemak zijn met hun genderidentiteit en seksualiteit, kunnen zich in het openbaar nog steeds niet even veilig en geaccepteerd voelen als bijvoorbeeld een cis-persoon.

Als LHBTQIA+-persoon ben ik mij terdege bewust van de effecten van sociale ongelijkheid, uitsluiting en gebrek aan herkenning. Ik begrijp dus het belang van een goed LHBTQIA+-beleid en voel mij extra gemotiveerd om erop toe te zien dat dit beleid representatief is en met prioriteit wordt uitgevoerd door het college.

3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?

Ik wil dierenwelzijn op de agenda zetten, want dat is hard nodig. In Zutphen wonen meer dieren dan mensen, maar nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente of komen ze er bekaaid vanaf. Zutphen moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording en gedragsverandering als het gaat om de omgang met dieren. Hiervoor moet er een wethouder dierenwelzijn komen en een geactualiseerde dierenwelzijnsnota.

We hebben ook te maken met een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Door ons toedoen warmt de Aarde in rap tempo op. Door de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van gif en de vernietiging van natuur maakt de mensheid de Aarde onleefbaar voor mens en dier. Dit vraagt om radicale en duurzame veranderingen. Ik wil de gemeente aansporen tot een veel progressiever klimaatbeleid.

4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

We zijn altijd bereid om te praten met andere groene progressieve partijen, maar houden ook vast aan onze idealen. Het is geen doel op zich om in een coalitie te komen. Ook vanuit de oppositie kun je veel van je idealen verwezenlijken en andere partijen aanjagen.

5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

Ondanks dat Zutphen in 2017 een regenboogstad werd heeft de gemeente de afgelopen jaren te weinig gedaan om de veiligheid en acceptatie van LHBTQIA+-personen te verbeteren. Vorig jaar is een kleine enquête gehouden onder LHBTQIA+-jongeren in Zutphen. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van hen zich wel eens onveilig heeft gevoeld op straat en krijgt 26 procent te maken met verbale agressie.

Verder blijkt de meerderheid bang te zijn dat anderen hen niet accepteren als ze uit de kast komen. Het LHBTQIA+-beleid is weer op de agenda gezet en is er gekeken naar verschillende terreinen waar er meer vooruitgang geboekt kan worden, zoals onderwijs, ouderenzorg en LHBTQIA+-vluchtelingen. De gemeente heeft haar plan van aanpak ten aanzien van LHBTQIA+-beleid aangepast.

Ik steun deze gerichte inspanning, maar ik vind dat de lokale LHBTQIA+-gemeenschap meer betrokken moet worden bij het vormgeven van het LHBTQIA+-beleid en dat er structureel geluisterd moet worden naar de behoeftes van LHBTIQIA+-personen in de gemeente. Die behoeftes moeten leidend zijn bij het vormen van beleid. Ook vind ik dat het college meer voortvarend moet zijn met de uitvoering ervan.

Ik zou dan graag willen zien dat er een onafhankelijke regenboograad geïnstalleerd wordt die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het stadsbestuur en waarin LHBTIQIA+-personen van verschillende leeftijden, etniciteit en sociale achtergronden zitting in nemen.

Zo’n burgerraad verkleint de afstand tussen burger en stadsbestuur en zorgt er ook voor dat het LHBTQIA+-beleid niet stagneert. Dit draagt bij aan het maken van passend beleid waar de inwoners van Zutphen echt wat aan hebben. Ik zal mij hiervoor dan ook hard maken in de gemeenteraad.

6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

Ik hoop dan te kunnen zeggen dat we als PvdD-fractie het voor mekaar hebben gekregen dat dierenwelzijn een vast item is op de agenda in de gemeente Zutphen, dat de natuur minder onder druk staat en dat er serieuze stappen zijn ondernomen om de biodiversiteits- en klimaatcrisis tegen te gaan.

Uiteraard hoop ik ook dat de emancipatie van LHBTQIA+-personen een prioriteit is voor het stadsbestuur en dat Zutphen een stuk veiliger en inclusiever is geworden.

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

One thought on “Lindsey Stone | Partij voor de Dieren Zutphen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.