Simon Timmerman | PvdA Utrecht

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf te profileren. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Simon Timmerman.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen

1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Ik ben Simon Timmerman. Ik hoop 1 van 45 zetels in de gemeenteraad van Utrecht te bemachtigen. Ik sta als kandidaat-raadslid op de lijst van de PvdA, op nummer 8. Wat betreft het aantal zetels is het niet vanzelfsprekend dat dat gaat lukken, maar ik hoop zoveel mogelijk voorkeursstemmen te halen. Dat zal niet makkelijk zijn, maar zeker niet onmogelijk! Ik wil voor de PvdA politiek actief worden, omdat het een progressieve en sociaaldemocratische partij is.

Ik identificeer me als sociaaldemocraat. Gelijkwaardigheid en emancipatie zijn voor mij ontzettend belangrijk en ook voor de PvdA, dat is waar ik voor wil strijden. Daarnaast was het PvdA’er Job Cohen, die de openstelling van het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht als staatssecretaris mogelijk maakte. Als burgemeester van Amsterdam verbond hij op 1 april 2001 ook de eerste stellen in de echt.”

2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

Dat speelt voor mij een heel grote rol, het is de reden waarom ik politiek actief wil worden. Ik weet uit eigen ervaring helaas hoe het voelt om niet volwaardig mee te kunnen doen. Vanwege de worsteling met je eigen identiteit, benauwende genderrollen en een wereld die nog altijd zeer heteronormatief is. Ik wil een raadslid zijn die als eerst met een regenboogbril naar vraagstukken kijkt.

Als voorzitter van COC Midden-Nederland heb ik me altijd al veel bemoeid met de lokale politiek, zoals met een recordaantal Regenboog Stembusakkoorden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ik ben in die tijd fantastische raadsleden tegengekomen, maar ook velen die er niks van begrepen of het allemaal niet zo nodig vinden.

Kortom, representatie en zichtbaarheid van onze LHBTI+ gemeenschap in gemeenteraden is hard nodig! Ik vind het daarnaast belangrijk om altijd te kiezen voor een intersectionele benadering, je ervan bewust zijn dat mensen op meerdere assen kunnen afwijken van ‘de norm’.

3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?

Als het lukt ga ik eerst alle mensen die op me gestemd hebben bedanken voor hun vertrouwen en daarna direct aan de slag. Ik heb meegeschreven aan het verkiezingsprogramma, dus er zijn een hoop zaken die ik direct zou willen aanpakken. Maar als ik moet kiezen dan zou ik starten met het investeren in de ontwikkeling van meer kennis en sensitiviteit op het gebied van seksuele en genderdiversiteit bij jeugdzorg en jongerenwerk.

Uit recent onderzoek blijkt dat lesbische, homo en bi jongeren zich 3 keer vaker ongelukkig voelen dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook suïcidepogingen komen onder deze jongeren 4,5 keer vaker voor. Daarom is het echt noodzakelijk en zelfs van levensbelang dat we ervoor zorgen dat jonge LHBTI+ personen de juiste hulp en ondersteuning krijgen waarbij ze zich veilig voelen en de ruimte krijgen te ontdekken wie ze zijn.

4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

Besturen in een zo links en progressief mogelijke coalitie, want dan is de kans het grootst dat je echt dingen kunt verbeteren. Maar wat mij betreft kan dat alleen als je voldoende kunt realiseren van onze beloftes aan Utrecht, zodat de stad echt weer voor en van iedereen wordt. En als dat niet kan, dan kun je vanuit de oppositie ook ontzettend veel betekenen.”

5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

Utrecht staat natuurlijk bekend als een hele open en vrije stad, met een geweldige Pride en het eerste regenboogzebrapad. Maar ondanks alle inspanningen van diverse organisaties en diverse Regenboogagenda’s blijkt seksuele en genderdiversiteit in Utrecht nog veel te vaak een reden voor uitsluiting, discriminatie en geweld. Utrecht moet blijven investeren hierin, zodat Utrechtse LHBTI+ personen zich veilig en gesteund voelen.

Veilig jezelf kunnen zijn is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Binnen de grote LHBTI+ gemeenschap moet er wat betreft veiligheid echt extra aandacht zijn voor transgender personen, vluchtelingen en nieuwkomers, mensen van kleur, sekswerkers en biculturele LHBTI+ Utrechters. Ontmoeting binnen de gemeenschap moet nog meer worden ondersteund en gefaciliteerd.

Bij organisaties die in Utrecht actief zijn op gebied van zorg, welzijn en hulpverlening moet kennis en sensitiviteit op het gebied seksuele en genderdiversiteit de norm zijn, geen extraatje bij sommigen. Ook de actiepunten uit de Nederlandse Intersekse Verklaring, die door Utrecht in 2020 als eerste stad in Nederland werd ondertekend, moeten worden uitgerold. Kortom, een nieuwe Regenboogagenda is hard nodig!

6. Wat hoop je in 4 jaar te kunnen bereiken?

Ik hoop in 4 jaar een heleboel te kunnen doen voor Utrechtse LHBTI+ gemeenschap, maar ook op andere thema´s kunnen Utrechters op mij rekenen. Als raadslid ga ik strijden tegen onacceptabele gezondheidsverschillen,  zorgen voor een preventieve aanpak komen tegen mentale klachten, realiseren van veilige werkplekken voor sekswerkers, bestrijden van discriminatie en racisme en ervoor zorgen dat Mensenrechten de basis zijn van gemeentelijk beleid.

Kortom, ontzettend veel te doen om er weer voor te zorgen dat Utrecht weer een stad voor iedereen wordt. Met meer gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor alle Utrechters. Daarnaast hoop ik in die 4 jaar te kunnen laten zien dat ik een raadslid ben waar inwoners op kunnen vertrouwen, dat ze bij me terecht kunnen en dat ik resultaten boek.

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.