Lilian Haak | WijApeldoorn

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaykrant biedt met de rubriek Uit de kast, in de raad ruimte aan alle LHBTI+kandidaat-gemeenteraadsleden om zichzelf te profileren. Iedere deelnemer aan de rubriek beantwoordt dezelfde zes vragen, waarmee lezers en volgers van Gaykrant een goed beeld krijgen van ieder afzonderlijk kandidaat-raadslid en van diens ideeën en plannen. Deze keer: Lilian Haak.
Redactie: Rick van der Made, Marene Elgershuizen

 

1. Wie ben je, voor welke gemeente neem je deel aan de verkiezingen en voor welke partij? Kun je aangeven waarom je voor deze partij de gemeenteraad in wilt?

Ik ben Lilian Haak een transgender vrouw van 56 jaar (na 3-3 ben ik 57).  Ik ben lijsttrekker voor de lokale politiek beweging “WijApeldoorn” in de Gemeente Apeldoorn.

Ik geloof in het principe: “De uniekheid van ieder mens moet de regel zijn en niet zijn of haar bereidheid om een gemiddelde te worden.”  Je ziet dat de politiek zich richt op de gemiddelde man/vrouw van gemiddelde leeftijd die in een gemiddeld huis woont. Of het nu gaat om de dorpsbewoners (toch nog altijd 1/6e van de gemeente), allen die onder LHBTIQ+ behoren (alles opgeteld wellicht ook wel 1/6e van de gemeente) of mensen met een ander geloof, cultuur en herkomst.

Het beleid noem hen: “Doelgroepen”, maar zegt daarmee “Zij die afwijken van het gemiddelde en waar we iets bijzonders voor moeten doen.” WijApeldoorn gelooft dat ieder mens erbij hoort en ieder mens uniek is. De slogan van WijApeldoorn is: “Samen maken wij Apeldoorn.” spreekt mij aan.

Dit wordt ook weerspiegeld door het logo van WijApeldoorn. De vorm van het beeldmerk staat symbool voor een huisje dat weer staat voor fijn, gezellig en vertrouwd. WijApeldoorn is er voor iedereen en iedereen kan zich er thuis voelen. Politiek moet leuk zijn, begrijpbaar, eenvoudig, toegankelijk en gezellig.

Het beeldmerk bestaat uit de 11 kleuren van de door Daniel Quasar ontworpen Progress Pride vlag. Door deze 11 kleuren te gebruiken geeft WijApeldoorn iedereen erbij te betrekken, iedereen is welkom, iedereen mag meedoen. Wij sluiten niemand uit. (zie: https://www.xyreclamemakers.nl/gemaaktwerk/wijapeldoorn/

2. In hoeverre speelt je LHBTI+ zijn een rol in je politieke werk?

Op meerdere manieren, als transgender vrouw heb je weinig andere keuzen dan open te zijn over je gender-identiteit. Ik vind het jammer dat je daardoor gezien wordt als “het transgender raadslid”, en daardoor kijkt iedereen mijn kant op bij LHBTIQ+ onderwerpen in de raad, terwijl ik soms denk in een inclusieve samenleving ook niet LHBTI’ers opkomen voor LHBTI rechten. Helaas merk ik maar al te vaak dat als WijApeldoorn de LHBTIQ onderwerpen niet zou oppakken ze gewoon bijna geen aandacht krijgen.

Daarnaast laat ik zien dat ik er gewoon ben als transgender (lesbische) vrouw. Dat ik fractievoorzitter ben, dat ik lijstrekker ben, (dat ik beleidsadviseur bij de politie ben); dat ik ertoe doe. En daarmee hoop ik voor alle LHBTIQ+ jongeren (en ouderen) te laten zien dat het kan, dat je geaardheid of genderidentiteit geen hindernis hoeft te vormen. Ik vind de woorden rolmodel en boegbeeld lastig, maar hoor regelmatig dat anderen mij wel zo zien.

3. Stel, je komt in de raad: wat is het eerste dat je in jouw gemeente zou willen aanpakken?

Het allereerste zal al tijdens de coalitie onderhandelingen zijn. Ons huidige college bestaat uit een burgemeester (man), en vijf wethouders (allen man en zover mij bekend allen hetero. Dat moet veranderen, er zijn genoeg kundige vrouwen en kundige LHBTIQ+ kandidaten. WijApeldoorn zet in op 2 vrouwelijke wethouders en hoopt dat er ook wethouders kandidaten zijn die in alle opzichten een veelkleurig Apeldoorn vormen

.4. Besturen of oppositie? En met welke partij(en) zou je wel een college willen vormen?

WijApeldoorn wil besturen. Want wij willen het vertrouwen wat wij krijgen omzetten in daden. Wij willen de landelijke chaos niet doorvertaald zien in ons lokaal bestuur. De voorkeur gaat dan ook uit naar stabiele partijen die ook een duidelijk lokaal geluid laten horen. Hierbij kun je denken aan D66, VVD, PvdA, GL, PvdD en Lokaal Apeldoorn. Maar het is nog te vroeg om het over deze details te hebben.

5. Wat moet er nog gebeuren met of wat kan er nog verbeterd worden aan de LHBTI+ emancipatie in je gemeente?

Ik heb niets aan een pride-vlag die 1x per jaar wordt gehesen, een regenboog zebrapad waar iedereen achteloos overheen loopt of een regenboog bankje in de stad die gemeden wordt omdat mensen bang zijn dat ze daardoor ook als LHBTIQ worden aangezien. Het gaat niet om uiterlijk vertoon, het gaat om daden. Er bestaan geen LHBTIQ rechten, er bestaan rechten die ieder mens heeft, en als mensen uit de LHBTIQ gemeenschap die op dit moment nog niet hebben of kunnen genieten dan zijn dat geen ‘extra’ rechten, dan is het gewoon dat iedereen de zelfde kansen en mogelijkheden behoort te hebben.

  • Het moet voor homo’s even veilig zijn als voor hetero’s,
  • lesbische vrouwen behoren evenveel recht hebben op medische behandelingen om zwanger te worden,
  • transgender personen moeten gewoon naar een WC of kleedkamer mogen die klopt met hun genderidentiteit.
  • Intersekse kinderen mogen niet meer zomaar een ‘normaliserende operatie’ ondergaan en artsen die hieraan meewerken moeten worden aangesproken

Dit zijn geen LHBTIQ rechten, dit zijn dezelfde rechten waar iedereen op mag rekenen. Dat is voor mij wat er nog moet gebeuren, overgaan van “window dressing” naar werkelijke actie. Bijvoorbeeld door de sportverenigingen aanschrijven dat hun subsidie wel inhoud dat men ook een goed diversiteits- en inclusiviteitsbeleid heeft.

6. Wat hoop je in vier jaar te kunnen bereiken?

Op dit moment heeft WijApeldoorn al vier raadszetels (en ben ik de fractievoorzitter). Ik hoop dit aantal raadszetels te verhogen en mee te doen aan de coalitie onderhandelingen. Ik hoop dat we afgaan stappen van LHBTIQ als ‘doelgroepen’ beleid. Mensen zijn geen doelgroepen, mensen zijn uniek en hebben een persoonlijke situatie die niet in een nummer of gemiddelde is uit te drukken. LHBTIQ+ beleid of armoedebeleid of Migranten beleid, of Cultuur en geloofsbeleid.

Door doelgroepen te benoemen ga je voor iedereen die je insluit een ander uitsluiten. In een inclusieve samenleving doet iedereen mee en zal beleid voor LHBTIQ in alle vormen van het gemeentelijk bestuur meegenomen moeten worden en niet alleen als separaat LHBTIQ+ beleidsdocument waarin het vooral gaat om doelstellingen en niet om acties.

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.