LGBT Asylum Support bekritiseert falend LHBTI+asielbeleid

LGBT Asylum Support heeft opnieuw een kritische brief gestuurd naar staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol over het falend beleid met betrekking tot LHBTI+asielzoekers. De stichting beklaagt zich dat de motie Groothuizen (D66) van december 2020 waarin het COA met een plan van aanpak moet komen om azc’s veiliger te maken voor LHBTI+asielzoekers, nog steeds niet uitgevoerd is.

De betreffende motie is opgesteld op basis van de onderzoeksrapporten Keep it Silent en We feel Unsafe van LGBT Asylum Support. Ook beklaagt de stichting zich dat invoering van eerdere plannen van de staatssecretaris om azc’s veiliger te maken zoals LHBTI+vertrouwenspersonen voor kwetsbare LHBTI+asielzoekers in de praktijk niet haalbaar blijkt. In een klankbordoverleg met het COA heeft het COA dit toegegeven.

Geen definitief plan van aanpak veiliger leefomgeving LHBTI+asielzoekers

In de open brief haalt de stichting aan dat het beloofde onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) uitblijft, maar ook dat er geen onderzoek is gedaan naar de toedracht van het overlijden eerder dit jaar middels zelfdoding van een Chinese transgender Angel die onder miserabele condities werd opgevangen. Onlangs publiceerde de Limburger een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek maakt deel uit van de brief.

AZC in Ter Apel

Aanhoudende problemen asielprocedures LHBTI+asielzoekers

Ook geeft de stichting aan dat de IND zich nog immer niet houdt aan afspraken met de Tweede Kamer waardoor de werkinstructie 2019/17 nog steeds onjuist toegepast wordt. Telkens wordt een goed onderbouwd psychologisch verhaal van een LHBTI+asielzoeker verlangd, wat voormalig staatssecretaris Mark Harbers als kritiek erkende. Gevolg is dat vele LHBTI+asielzoekers op onjuiste gronden worden afgewezen waarbij het niet kunnen geven van voldoende inzicht vrijwel altijd reden is van afwijzing.

De stichting heeft nogmaals gewezen op een onlangs verschenen rapport van LGBT Asylum Support op welke wijze LHBTI+asielzoekers komende vanuit Georgië onterecht worden afgewezen. Er vindt geen verhoogde aandacht plaats ondanks dat er sprake is van erkenning van schendingen van mensenrechten in Georgië gerelateerd aan hun identiteit.

Discriminatie LHBTI+asielzoekers in opvanglocaties

Met een ooggetuigenverslag van een LHBTI+asielzoeker die noodgedwongen terug in de kast moest in zijn azc, haalt de stichting in de brief aan op welke wijze discriminatie in azc’s plaatsvindt. Deze asielzoeker werd ongevraagd getuige op welke wijze taal- en kamergenoten aanzetten tot haat naar LHBTI+asielzoekers.

In de brief hekelt de stichting het falende beleid van de staatssecretaris met het jarenlang negeren en downplayen van deze signalen en daarmee discriminatie laat voortbestaan, maar ook discriminatie faciliteert in een omgeving waar LHBTI+asielzoekers geen of onvoldoende bescherming ontvangen terwijl in opvanglocaties met name artikel 1 van de Grondwet deze groep bescherming zou moeten verlenen.

Minimumstandaard opvanglocaties

LGBT Asylum Support wijst in de brief waaraan opvanglocaties minimaal zouden moeten voldoen gezien de onderzoeksrapporten van de stichting die aangeven dat discriminatie naar LHBTI+asielzoekers structureel een feit is. De stichting dringt er daarom bij de staatssecretaris aan dat LHBTI+asielzoekers direct bij aankomst zich kunnen melden als LHBTI+er. Dat bij alle opvanglocaties een beschermende LHBTI+unit beschikbaar moet zijn.

Dat het COA verplicht wordt deskundig opgeleide LHBTI+vertouwenspersonen aan te stellen bij alle opvanglocaties. Maar ook dat het bestaande convenant met het COA over registratie van incidenten met LHBTI+asielzoekers herzien moet worden, en dat ministeries actief moeten meewerken aan een voorlichtingscampagne waarmee het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet breed onder de aandacht bij alle asielzoekers in opvanglocaties wordt gebracht.

Meer informatie vind je op www.lgbtasylumsupport.nl

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.