Wethouder Hein Kuiken van Leeuwarden: ‘Roze Zaterdag moet acceptatie een flinke impuls geven.’

Dit jaar vindt eindelijk na twee keer uitstel door de coronacrisis Roze Zaterdag plaats in de Friese hoofdstad. Leeuwarden is al langer bezig met LHBTI+ beleid en de gemeente heeft er enorm zin in! Wethouder Hein Kuiken (PvdA) is verantwoordelijk voor de LHBTI+ portefeuille en Gaykrant ging digitaal bij hem op bezoek.

Redactie: Marene Elgershuizen

Waarom was het zo belangrijk Roze Zaterdag specifiek naar Leeuwarden te halen?

Leeuwarden, maar ook andere Friese gemeentes, proberen echt werk te maken van acceptatie. Roze Zaterdag is een prima manier om die agenda een flinke boost te geven. Het is ons dus niet alleen te doen om het feestje, maar juist om de bredere beweging te bespoedigen en bevorderen. Roze Zaterdag biedt echt aanknopingspunten voor een stevige impuls. We proberen het hele jaar en de jaren hierna meer aandacht te hebben voor acceptatie, seksuele diversiteit, de positie van LHBTI+ mensen. Dat zijn onze beweegredenen geweest om ons voor Roze Zaterdag te kandideren.

Vorig jaar ging Roze Zaterdag niet door vanwege de coronacrisis, wat betekende dat voor de organisatie?

We hebben lang in de rats gezeten of het überhaupt nog wel door zou gaan. We hoorden dat het na twee keer uitstel echt zou moeten plaatsvinden, want volgend jaar is Rotterdam aan de beurt en daarna Goes. Gelukkig vindt het nu plaats en kunnen we een prachtige editie neerzetten. Ik proef enthousiasme hiervoor binnen de gemeente en bij de organisatie, maar ook bij culturele organisaties en het onderwijs, dat is aangehaakt. Een heel breed consortium dus. Ik kijk er natuurlijk ook zelf naar uit!

Het is lastig en een uitdaging om de energie vast te houden. Er wordt heel veel tijd, energie en geld gestopt in de voorbereiding van een prachtig event. Het is frustrerend dat om de twee weken, iedere persconferentie de boel weer op losse schroeven deed staan. We moesten twee keer een deceptie verwerken. Maar het is gelukt.

Wat is nou echt Fries aan deze Roze Zaterdag?

Het vindt natuurlijk in Leeuwarden plaats. Er zitten verder zeker raakvlakken met het Friese vraagstuk, namelijk dat je mag zijn wie je wilt zijn en je mag de taal spreken die daarbij past. Voor Friezen is dat een groot goed. Daarnaast laten we een enorme regenboogvlag maken met daarin de Friese vlag verwerkt, die gaat op de dag zelf een bijzondere rol spelen.

Ik denk dat het goed is dat Roze Zaterdag zich ook in de randprovincies van Nederland steeds meer manifesteert. Daar is er nog wel een serieuze opgave als het gaat om acceptatie. Dus heel goed dat het na Rotterdam naar Zeeland gaat. Voor de organisatie was Friesland onontgonnen terrein, dus ik hoop dat de landelijke organisatie hier een goede nasmaak van over zal houden. Ik weet het eigenlijk wel zeker. De ambitie vervlecht zich op een hele mooie manier met die van Leeuwarden, namelijk om te boek te staan als de City of Love. Liefde kan alle kanten opgaan en mag alle kanten opgaan. Dus dat brengen we op een mooie manier bij elkaar.

Friesland was de laatste regenboogprovincie, wat vond je daarvan?

Dat heeft inderdaad veel te lang geduurd. Het bleef een beetje hangen op een theoretische discussie. Maar ik denk dat het wel goed is. Leeuwarden zat al wel vroeg bij de eerste regenbooggemeenten. De provincie is nu eindelijk overstag gegaan en dat is positief. Want los van alle discussies en vinkjes, gaat het veel meer om het signaal, om de boodschap die je afgeeft. Dat dit een provincie of een gemeente is waar we samen werken aan een veilig klimaat voor iedereen. Dat iedereen mag houden van wie hij wil.

Dat is de belangrijkste boodschap die we afgeven met het aannemen van zo’n titel. Dat de provincie die nu ook aanneemt, dat lijkt mij vanzelfsprekend, maar ik vond het ook een overwinning. In de gemeente Leeuwarden was het geen enkele discussie. Toen ik deze organisatie binnenstapte, spande deze zich al maximaal in om die doelstellingen te bereiken. In dat opzicht ben ik misschien ook een beetje verwend.

Had het afhouden van die titel ook te maken met “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg”?

Dat zou kunnen. Je kunt veronderstellen dat zoiets voorkomt uit een soort conservatisme. Misschien ook wel ontkenning van het probleem. Mensen die te positief zijn over de vooruitgang die geboekt zou zijn. Nederland is een tolerant land, men kan trouwen, maar men is toch ook blind voor het geweld en de pesterijen en discriminatie die nog dagelijks door honderden, zo niet duizenden worden ervaren.

Anderen zeggen ook wel dat het toppunt van inclusie is, dat je geen aparte aandacht meer besteedt aan doelgroepen. Dus dat kan ook een intellectueel foefje zijn dat mensen gebruiken. Maar dat is niet mijn foefje.

Dat de provincie Friesland nu ook regenboogprovincie is, is een overwinning.

We hebben veel vooruitgang geboekt, maar er vinden nog zoveel incidenten plaats. LHBTI+-ers worden vaker gepest, ondervinden vaker geweld. Op sommige momenten komt dat fnuikend naar voren als een incident wordt uitgelicht. De suïcidecijfers zijn hoger. Is het al volslagen de norm? Nee dat is nog niet het geval. Dus we hebben met elkaar nog gewoon werk te verzetten.

We moeten nog de strijd aanbinden met de intoleranten. Zolang dit soort problemen zich blijft voordoen, is er nog strijd te voeren. En die willen wij als gemeente ook voeren. We willen er vaandeldrager in zijn. Het gesprek aangaan met verschillende organisaties en partijen. Dat kunnen we mooi etaleren tijdens de Roze Zaterdag.

Die strijd, dat vaandel dragen, wat betekent dat praktisch? Wat is meer het algemene beleid in Leeuwarden wat betreft LHBTI-emancipatie en veiligheid?

Enerzijds zijn wij als gemeente zelf een grote werkgever van 1600 mensen. Dus daarin hebben we een verantwoordelijkheid. We hebben daarom het Charter Diversiteit ondertekend. Zonder aanziens des persoons willen we mensen op een goede manier werk verschaffen. Het heeft ook zeker een externe rol. We willen een bredere maatschappelijke beweging forceren en stimuleren. Op tal van beleidspunten proberen we dit uit te dragen.

Op gebied van cultuur en educatie proberen we het een rol te geven. We hebben een prachtig roze lespakket ontwikkeld, waarin de thema’s heel erg bespreekbaar worden gemaakt. Voor basisscholen en het voortgezet onderwijs zitten we er als gemeente als opdrachtgever en financier achteraan. Als het de nationale Coming Out-dag is creëren we hier in de publieke ruimte aandacht voor. We werken samen met het COC. Op elke plek waar dat zinvol is, willen we die agenda inbrengen.

 Waarom vind je het persoonlijk belangrijk deze portefeuille te hanteren?

Als je lid bent van mijn club, de Partij van de Arbeid, dan is gelijkwaardigheid altijd een groot thema. De emancipatiegedachte ook. Je lijfspreuk is dat iedereen mee zou kunnen doen, ongeacht wie je bent, ongeacht afkomst, religie, huidskleur of seksuele geaardheid. Dus dat is volgens mij een grondbeginsel waar al het andere op gefundeerd is. Die strijd voor gelijkwaardigheid komt in deze portefeuille heel sterk naar voren, en daarom past die mij goed.

Het is een intellectueel foefje te zeggen dat het toppunt van inclusie is dat je geen aparte aandacht meer besteedt aan doelgroepen. 

Wat staat er in het programma van Roze Zaterdag, waarvan je zegt, gaat dat zien!

Sipke Jan Bousema probeert in de hele provincie 1100 vlaggen in top te krijgen. Daarmee is hij al langer bezig op allerlei plekken in Friesland. Bij sportverenigingen, culturele verenigingen, je kunt het zo gek niet bedenken of ze proberen het gesprek op gang te brengen. Dat vind ik heel mooi. Ik kijk uit naar Kid Creole and the Coconuts, maar ook naar de rest van het uitzinnig mooie muzikale programma. Merol komt en ook veel nieuwe talenten. Dus kom allemaal naar het Wilhelminaplein, daar kun je me wel treffen met een biertje in de hand!

*

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.